(Minghui.org)

שלטונות הכלא בלאן-ג'ואו, פרובינצית גאן-סו, רדפו ועינו מתרגלים באכזריות. היו מתרגלים שכל אחד מהם נכלא באותו תא עם ארבעה אסירים ששמרו עליו לפי תור ומנעו ממנו לישון. המתרגלים קיבלו רק לחמניה מאודה וספל מים ליום. זהו עינוי של גוף ונפש.

היו מתרגלים שנכלאו בצינוק עם ידיהם ורגליהם כבולות באזיקים. מתרגלים גם נקשרו ונתלו באוויר. חיי המתרגלים היו בסכנה תמידית מהעינויים הנוראיים האלה.

שישה מקרים היו חמורים במיוחד: סון ג'או-האי נכלא בצינוק למשך חודש, שוחרר, נכלא מחדש, והפעם ארבעה אסירים מנעו את שנתו. וויי שינג-ג'ו נכלא בצינוק ל- 28 יום, לי וון-מינג למשך חודש. גם ג'אנג גואנג-לי נכלא בצינוק. אן ג'י-הנג וואנג יאן-וון עדיין מעונים שם באכזריות.

על פי מידע פנימי, קצינים מבייג'ינג הגיעו לכלא לאן-ג'ואו כדי לאלץ מתרגלים לחתום על "כתבי וויתור", הצהרות שמשמיצות את הפאלון גונג, הבטחה שהם לא יתרגלו יותר, ולא יפגשו עם מתרגלים. אם המתרגל היה נחוש שלא לחתום, איימו עליו שלא יתנו לו לישון. בנוסף, איימו על האחראים בכלא שאם לא ישיגו את חתימת המתרגל, הם יאבדו את מקום עבודתם.

בכתבת המקור באנגלית ניתן לראות רשימה ארוכה מאד של מתרגלים הנמצאים במחלקות השונות של הכלא.