(Minghui.org)

ב- 27 בינואר 2006, יותר מ- 1,000 מורים וסייעים למורים השתתפו בועידה לשיפור החינוך בסיירה ויסטה שם הצגנו, בעזרתו של מתרגל מקומי, את הפאלון דאפא.מורים וסייעים רבים מגיעים לשולחן הפאלון דאפא ללמוד את האמת

הצגנו כרזות צבעוניות, עלונים, ופרחי לוטוס מנייר על השולחן. מורים וסייעים רבים התעניינו בהכנת פרחי הלוטוס, הגדלים מתוך הבוץ ושהלכלוך אינו דבק בהם, הפרחים שנותרים טהורים, יפים ומלכותיים. סיפרנו להם כי אנו משתמשים בפרחי הלוטוס כדי לשבח את מתרגלי הפאלון גונג בסין, שבסביבה מלאת שקרים, הטרדות ועינויים דבקים באמונתם ב"אמת, חמלה וסובלנות". הצענו להם ללמד את התלמידים להכין פרחי לוטוס בכיתות כדי להציג בפניהם את העקרונות של "אמת, חמלה, סובלנות" ואת התרבות הסינית המסורתית, אותה הורסת המפלגה הקומוניסטית הסינית בצורה שיטתית. בנוסף, הצגנו בפניהם את הספר "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית הסינית" ומורים רבים ביקשו עותק של הספר.

מספר מורים רצו ללמוד את התרגילים ומורה אחת הזמינה מתרגלים כדי להציג את הפאלון גונג ואת "תשעת הדיונים" בשיעורי החברה שלה. אפילו מורים רבים למתמטיקה רצו להציג פרחי לוטוס בכיתות שלהם. כמה מורים הביעו דאגה רבה ליתומי הפאלון גונג בסין והתעניינו בפרוייקט ההצלה.

המורים הקשיבו בתשומת לב להבהרת האמת שלנו, שאלו שאלות רבות ולמרות שלא כולם קיבלו פרח לוטוס, הם שמחו לקחת איתם עלוני מידע כדי לחלוק אותם עם אנשים נוספים.