(Minghui.org)

1. הכול נקבע בידי מאסטר לי

בתי הייתה רק בשנה השנייה ללימודיה, כאשר נרדפתי. היא גם הייתה מעורבת. באותה תקופה (1999 – תחילת הרדיפה – המת') היא נקראה למשרד המנהל ולא הורשתה לבקר בשיעורים. כתוצאה מכך, ההישגים שלה ירדו באופן משמעותי לרמת ציונים של 60 - 70.

באותו זמן הייתה לי החזקה חזקה להישגיה של בתי בבית הספר. ככל שהחזקתי בכך, הלכו הישגיה בביה"ס והתדרדרו. הרגשתי שאם ציוניה אינם טובים, זה יגרום נזק לדאפא. אפילו הכיתי אותה, מה שהוביל אותה לפחד ממבחנים. ככל שחשבתי על כך יותר, הרגשתי שזה לא בסדר.

יום אחד הבנתי לפתע שבחרתי בדרך שאורגנה על ידי הכוחות הישנים. זו הייתה צורה של רדיפה. הודעתי לבתי שעלינו לבחור את הדרך שאורגנה על ידי מאסטר לי. אחרי שהייתה לי הבנה ברורה על הדרך שלנו, ההחזקה שלי להישגיה של בתי בביה"ס נעלמה. ציוניה של בתי השתפרו לעשרת הראשונים בדירוג הכיתתי.

2. להציל יצורים חיים

בתי הייתה מאוד פופולארית בין חבריה לכתה ומוריה. היה לה מאוד קל לשכנע אחרים לעזוב את המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית). בעזרת השכנוע שלה, כל התלמידים והמורים בכיתתה עזבו את המק"ס וארגוניו. חבריה לכתה גם שכנעו את הוריהם לעזוב את המק"ס אחרי שהבינו את האמת.  בתי עשתה עבודה רבה בהבהרת האמת בחטיבת הביניים בה למדה, ושכנעה אנשים לעזוב את המק"ס. היא החלה גם לשכנע תלמידי ביה"ס היסודי לעזוב את המק"ס וארגוניו. בחופשת הקיץ שלה היא נסעה לבדה לבית סבתה, שם הצליחה תוך חצי חודש לשכנע למעלה מ- 120 אנשים לעזוב את המפלגה.

יום אחד בתי חזרה וסיפרה לי שהכתה שלה לא התייצבה בתורה להניף את דגל הלאום. כל המורים והתלמידים עזבו את המק"ס וארגוניו. אמרתי לה שאלה הם הסידורים של מאסטר לי והגנתו מלאת החמלה, כיוון שלא רצה שכיתתה תעשה דברים לרדוף יצורים חיים.

3. איך להבין את הרמת הדגל של המק"ס

במאמר "ללמד את הפא בסן-פרנציסקו 2005" (שאלות ותשובות), הועלתה השאלה הבאה:

תלמיד: מאסטר, יש לי שאלה. באזור המפרץ יש מעט אנשים רגילים שמערערים את הדאפא באופן אקטיבי והם עוינים לדאפא, דבר שהשפיע די הרבה לרעה על אנשים רגילים אחרים. זה קשור לכך שתלמידי הדאפא המקומיים שלנו לא פעלו היטב. כיצד נוכל לפעול טוב יותר?

המאסטר: "כשהמחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא יהיו קצת יותר חזקות, הכול ישתנה על ידי תלמידי הדאפא והרוע יסולק. אז מה האנשים האלה יהיו שווים? האם האנשים הרעים המעטים האלה לא עושים את הדברים האלו תחת שליטת הרוע? כשהרוע יסולק ואתה תעמוד מול האדם ההוא, האם הוא יעז לומר לך מילה רעה אחת [על הדאפא]? כשהוא עומד מול אלוהות, הוא לא יעז (מחיאות כפיים)."

באמצעות לימוד הפא הבנתי שכול מה שקורה בין אנשים רגילים אינו נקבע ע"י אנשים רגילים, כולל הרדיפה, הרמת הדגל של המק"ס ואירועים אחרים. מתרגלי דאפא צריכים להבין שבעיות אלה אינן בעיות של בני אדם רגילים, אלא נשלטים ע"י הרוע. לכן הרוע שאנשים כאלה יכולים לעשות הוא מועט. הכול נקבע ע"י מאסטר לי ומתרגלי דאפא. צריכות להיות לנו מחשבות נכונות, ובדרך זו לא להרשות את הרמת הדגל וקיום הרדיפה.

כול הנאמר למעלה הוא רק הבנות האישיות שלי. אני מקווה שמתרגלים יציינו באדיבות כל דבר שאינו הולם.