(Minghui.org)

 

כינוס בפארק "ג'ונג-שאן" חושף את הרוע של המשטר הקומוניסטי הסיני
ב- 18 במרץ 2006, תלמידי דאפא במונטריאול התאספו ב"פארק ג'ונג-שאן" שבצ'יינה טאון כדי לציין את פרישתם של תשעה מיליון אנשים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ומהארגונים הקשורים אליה וכדי להמשיך ולחשוף את קצירת האיברים ממתרגלי דאפא חיים במחנה הריכוז סו-ג'יאה-טון.

 

מציגים את העובדות אודות פאלון גונג

חותמים על עצומה המגנה את זוועות המשטר הקומוניסטי הסיני

אנשים רבים באסיפה חשפו את הרוע של המשטר הקומוניסטי הסיני מחוויותיהם האישיות. נאמר כי הרוע של המשטר הקומוניסטי הסיני עולה על כל דמיון וכי אולי ישנם דברים שאנחנו לא מסוגלים לחשוב עליהם אבל אין שום דבר שהמשטר הזה לא מסוגל לעולל ודי רק להתבונן על עברה רווי האלימות.

קרובי משפחה של קורבנות מחנות הריכוז במלחמת העולם השנייה קוראים לעצור את הישנות הזוועות במאה ה- 21

 

קרובי משפחה של קורבנות מחנות הריכוז במלחמת העולם השנייה קוראים לעצור את הישנות הזוועות

קרוב משפחה של קורבן מחנה ריכוז שהקימו הנאצים במלחמת העולם שנייה אמר כי הוא בהחלט מבין שמתרגלי הפאלון גונג נרדפים ומבין היטב את הסבל שהם חווים. הוא ציין כי מה שהמק"ס מעוללת כיום דומה מאוד למה שהיטלר עשה והוסיף כי על כל האנשים להתאחד ולעצור את הרדיפה הבלתי אנושית הזו.

גברת הו שיאו-אה, מנהלת סניף אפוק טיימס במונטריאול אמרה כי לאור פרסום "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" [1] ולאור חשיפת מחנה הריכוז סו-ג'יאה-טון, אין כל סיבה הגיונית שלא לפרוש מהמק"ס.

חשיפת מחנה המוות סו-ג'יאה-טון מעידה על קיצה הקרב של המק"ס

מנחה האסיפה אמר כי הזוועות שנחשפו אודות מחנה הריכוז הסודי בוצעו בחשאי שכן אפילו המק"ס המרושעת יודעת שהטבע האנושי לא יסבול הסרת איברים ממתרגלים חיים ושריפת גופותיהם. אולם מקורות פנימיים חשפו באומץ את הרוע שמאחורי הקלעים, מה שמראה כי קצו של המשטר הקומוניסטי הסיני קרב. בנוסף, הוא קרא לכל בעלי המצפון להמשיך ולגנות את הרוע, להתנער לחלוטין מהמק"ס ולעצור את הרדיפה.

[1] תשעת הדיונים: העיתון "אפוק טיימס" פרסם סדרת מאמרים מיוחדת, "תשעה דיונים אודות המפלגה הקומוניסטית", החושפת לראשונה במלואה ובפרוטרוט את ההיסטוריה העקובה מדם של המק"ס, את האמצעים השפלים בהם השתמשה לשימור כוחה, כולל דיכוי המסורת והתרבות הסינית בת 5,000 השנה, כולל בחירת קבוצה או קבוצות מסוימות בכל תקופה שהיא סימנה כ"אויב מעמדי" ו"ליכדה" את העם סביבה במאבק כנגדו.

מתוך המבוא ל"תשעת הדיונים": "שלטון המק"ס הוא הדף החשוך והמגוחך ביותר בהיסטוריה של סין. בין רשימת החטאים האינסופית שלה, השפלה מכולן היא הרדיפה של הפאלון גונג. ברדיפתו נגד "אמת, חמלה, סובלנות" ג'יאנג זמין נעץ את המסמר האחרון בארון הקבורה של המפלגה הקומוניסטית הסינית. ה"אפוק טיימס" מאמין כי על ידי הבנת ההיסטוריה האמיתית של המק"ס, אנו יכולים לעזור במניעת טרגדיות מסוג זה מלחזור על עצמן אי פעם".

בעקבות פרסום "תשעת הדיונים" החלה תופעה של פרישה והתנערות מהמפלגה הקומוניסטית הסינית וארגוניה השונים, בקצב שהדהים את המשטר הקומוניסטי. נכון לאפריל 2006, יותר מ- 9.5 מיליון סינים פרשו משורות המפלגה וארגוניה. סדרת מאמרים זו זכתה בפרס עיתונות בינלאומית של אגודת העיתונאים האסיו-אמריקאים (AAJA) ב- 18 באוגוסט 2005.