(Minghui.org)

מונטריאול, קנדה:

בכינוס בפארק "ג'ונג-שאן" חשפו גורמים שונים את הרוע של המשטר הקומוניסטי הסיני. אחד מהם, קרוב משפחה של קורבן מחנה ריכוז שהקימו הנאצים במלחמת העולם שנייה אמר כי הוא בהחלט מבין שמתרגלי הפאלון גונג נרדפים ומבין היטב את הסבל שהם חווים. הוא ציין כי מה שהמק"ס מעוללת כיום דומה מאוד למה שהיטלר עשה והוסיף כי על כל האנשים להתאחד ולעצור את הרדיפה הבלתי אנושית הזו.

קרובי משפחה של קורבנות מחנות הריכוז במלחמת העולם השנייה קוראים לעצור את הישנות הזוועות