(Minghui.org)

ב-5 במרץ 2006, מתרגלי פאלון גונג בניו דלהי, בירת הודו ערכו הפגנות שקטות לחשיפת פשעי המפלגה הקומוניסטית הסינית במחנה הריכוז סו-ג'יא-טון. ההפגנה הראשונה נערכה ברחוב בהדור שח זפאר, מקום בו משרדי אמצעי תקשורת רבים ממוקמים. ההפגנה השנייה נערכה ברובע העסקים בכיכר קוהאוף והשלישית בגני לוטי, לשם באים תושבים רבים בבוקר להליכה.

אנשים לומדים את האמת

[...] כשידנו עייפו מלהחזיק את הכרזות הגדולות, יכולנו להתמיד במאמץ שלנו כשחשבנו על חברינו המתרגלים בסין הנתונים לסבל כה אכזרי ובלתי אנושי.

חשיפת העובדות

חשיפת העובדות

[..] מאוחר יותר תלינו את הכרזות על עצים וקירות בקרבת מקום כדי לשחרר את ידינו לחלק עלונים ולהחתים על עצומות.

גם קיבלנו תמיכה מאנשים טובים שנתנו יד לתלות כרזה גדולה.

כמעט כל העוברים ושבים היו סקרנים אחרי שקראו את האמת על סו-ג'יא-טון מעל הכרזות. רבים רצו לדעת איך יתכן שדבר כזה קיים בחברה המתורבתת של היום ולא נשמעת זעקת הציבור! רבים חתמו על העצומה החושפת את הפשעים של המפלגה הקומוניסטית הסינית ב סו-ג'יא-טון והדורשת חקירה עצמאית.

בנוסף למאמץ הזה, אנו שולחים מאילים לפוליטיקאים ולתקשורת.