(Minghui.org)

"יום כדור הארץ" מאורע חגיגי שנתי בסט. לואיס, התקיים בפארק היער. מתרגלי פאלון גונג השתתפו במאורע השנה כמו בשנים הקודמות. הם סידרו שולחנות להבהרת האמת בצורה שונה מאשר בשנים עברו. המיקוד היה השנה על זוועות קציר האיברים של המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית), שנחשפו רק לאחרונה. האימה והזוועה העלו את חמתם של רבים מן המשתתפים ביום כדור הארץ. רבים חתמו את שמם על העצומה הקוראת לחקירה יסודית של מחנות העבודה בכפייה ובתי הכלא של המק"ס בסין.

אנשים חותמים על עצמוה הקוראת לחקירת מחנות העבודה ובתי הסוהר של המק"ס בסין

יש אנשים ששמעו בפעם הראשונה את המילים "פאלון גונג" בדיווח על התקרית בדשא שבבית הלבן מכלי התקשורת. הם כבר למדו את האמת מהטלוויזיה, כך שהם חתמו מיד את שמם כשהבחינו בדוכן של הפאלון גונג. הם הביעו גם את תמיכתם בד"ר וואנג וון-יי, שקראה לסיום הרדיפה בבית הלבן.

חבר הקונגרס, קרנאהאן, הקים גם כן דוכן בחגיגות יום כדור הארץ. המתרגלים נתנו לו סקירה מקיפה ועדכנית על זוועות קציר האיברים ע"י המק"ס ועל שני העדים שהעידו בציבור ב- 20 לאפריל. חבר הקונגרס הודה להם על האינפורמציה והביע את דאגתו מהמקרה.

פעילויות "יום כדור הארץ" נמשכו עד הערב. כל חומרי הבהרת האמת אזלו. העצומה החתומה תשלח לנשיא בוש, לחברי הקונגרס ולמשרדי הממשלה החשובים.