הגענו לרמת הגולן לנופש, וגם כי ביקשו מאתנו להגיע ללמד את התרגול. לא ידענו מי יגיע לקבוצת התרגול שנקבעה ספונטנית, אבל בסוף הגיעו כעשרה איש מהאזור. לימדנו אותם את התרגילים ודיברנו איתם על הספרים ועל דרך הטיפוח של הפאלון דאפא.

אחד מהמשתתפים אמר שמה שמוצא חן בעיני בפאלון דאפא זה שזה אמיתי, שעושים באמת את מה שמדברים. משתתפת אחרת כבר הכירה את הפאלון דאפא ומתרגלת אותו חלקית כבר זמן מה. היא שיתפה אותנו בקושי שלה להבין למה צריך להתרכז ב"דרך אחת בטיפוח", כי היא מתקשה לוותר על שיטות אחרות שהיא עושה במקביל.

אחרי שתרגלנו, חלק מהמתלמדים חששו שלא יזכרו את התרגול, ולקחו דיסקים וקלטות כדי לתרגל בבית. הייתה פתיחות מאד גדולה והתעניינות כנה לגבי זוועות הרדיפה של השיטה בסין. ביקשו שנבוא שוב לחג השבועות כדי להמשיך את תנופת התרגול. התחושה הייתה שהם היו בשלים, לא מתחילים. לא באו בשביל החוויה או בשביל ללמוד עוד משהו, אלא מתוך זה שהם זיהו את הגדולה והאמיתיות.

ראינו צמא גדול בציבור ללמוד על הפאלון דאפא. במסעדה בה ישבנו אמרו לנו כולם שנבוא לפסטיבל "סגול" כי הפאלון דאפא יתפוס שם מאד.

מבצעים את תרגיל מס' 2מבצעים את תרגיל מס'

מבצעים את התרגיל החמישי