(Minghui.org)

דיווח של סוכנות הידיעות המרכזית מה- 27 באפריל מציין כי המפלגה הקומוניסטית הסינית (המק"ס) קוצרת את איבריהם של מתרגלי פאלון גונג וסוחרת באיבריהם, ולאחר מכן שורפת את הגופות כדי להסתיר את העדויות. התקרית הזאת משכה תשומת לב בין לאומית. נשיא טייוואן, צ'ן הסוי ביאן, אמר היום כי על המשטר הסיני לבדוק את העניין ולהעמיד את החשודים לדין, ולא רק להכחיש את הדיווחים או לכסות אותם. עליה לבחון את מצב זכויות האדם שלה, לעודד רפורמות פוליטיות ולשים סוף לניצול הכוח וזכויות האדם בידי המשטר.

הוא אמר כי המק"ס החלה במסע דיכוי כנגד הפאלון גונג ב- 1999 בתירוץ שזה ארגון [מילים משמיצות הוחסרו] ב1999. כתוצאה מכך עשרות אלפי מתרגלי פאלון גונג נעצרו ומכלאו. בהתחשב בערך האוניברסלי של "חופש הדת והאמונה", הרדיפה של המק"ס את הפאלון גונג יכולה רק  לגרום לאנשים להיגעל יותר ממשטרה הרודני.

צ'ן הסוי ביאן אמר כי בהתייחס לטייוואן, תחת תקנות החוקה המאפשרות חופש אמונה, הפאלון גונג היה פעיל למדי, וניתן לראות לימודי פאלון גונג בכל מקום. הממשלה מעולם לא הפריעה להם. זה ההבדל הגדול ביותר בין חופש דמוקרטי למשטר רודני.

עוד הוסיף, כי משטר המק"ס שמר על שתיקה במשך שלושה שבועות לאחר שקציר האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים נחשף. רק אז, שלושה שבועות לאחר מכן, הוציא שר החוץ הכחשה רשמית והזמנה לבדוק את המקרים.

הוא אמר כי אין הוכחה ישירה הניתנת לאימות. אך ישנם שפע עדויות,  מעדי ראיה, דרך העובדה שמספר ההשתלות בסין גדול מסך ההשתלות בכל העולם, דרך דגימות הדם הנלקחות ממתרגלי פאלון גונג הכלואים, ועד הנוהג של מכירת איברים מאנשים שהוצאו להורג בבתי כלא סיניים, כל אלו מעידים שקציר איברים כזה אכן מתרחש.

לכן, הנשיא קרא לכך שכל האחראים יובאו לדין, וקרא למק"ס לערוך חקירת עומק בנושא. הוא גם קרא למק"ס לבחון את מצב זכויות האדם הידוע לשמצה שלה, לעודד רפורמות פוליטיות ולהשיב את הכוח לידי העם. הדבר הזה יכול למנוע את ניצול הכוח והפגיעה בזכויות האדם.