(Minghui.org)

חלק שלישי מתוך: תקציר דו"ח התמיכה העולמית במאמציהם של מתרגלי פאלון גונג לחשוף לשים סוף לזוועות המבוצעות על ידי המק"ס [1]

ב- 4 באפריל 2006, אמר נציג הקונגרס האמריקאי הנרי הייד בראיון על קצירת האיברים על ידי המק"ס, שאחד מהפנים של הדמוקרטיה הוא חופש האמונה. הוא מאמין כי זכותו המלאה של העם הסיני לתרגל פאלון גונג ואמונות אחרות, כל עוד אמונה זו אינה מהווה סיכון למערכת הפוליטית. הוא מקווה כי לא תישקף כל סכנה למתרגלי הפאלון גונג.

נציג הקונגרס הנרי הייד

בנוגע לזוועות המתרחשות במחנה הריכוז בסו ג'יא טון, אמר נציג הקונגרס האמריקאי דאנה רוהרבאכר ב- 7 באפריל:, "זה מחליא, ובבירור מתחת לכל רף מוסרי של כמעט כל מדינה שאני מכיר. הגיע הזמן שהעולם התרבותי יאמר 'לא!' למפלצות בסין הקורעות בני אדם לגזרים".

מר רוהרבכר אמר: "אנו, כמחוקקים, כמדינאים וכאמריקאים, אל לנו להפוך לשותפים לפשעים אלו על ידי שתיקה. להיסטוריה לא איכפת אם חתמנו על עסקה נוספת, או שמכרנו "בואינג 747" חדש,  אך ההיסטוריה תשפוט אותנו אם נחליט להתעלם מסבל אנושי כזה שלא יתואר".

נציג הקונגרס דאנא רוהרבאכר

הנציג רוהרבאכר ציין את נחשול היצעי האיברים וההשתלות במרכזים להשתלות איברים בסין ואמר "באתר של מרכז אחד, המרכז המזרחי להשתלות איברים בטיאן- ג'ין (www.ootc.net) ניתן לראות את הגרף של הישגיהם, המראה כי מספר ההשתלות שבוצעו גדול מכפיל ומכפל את עצמו לאחר 1999, השנה שבה הפאלון גונג הוצא אל מחוץ לחוק".

הנציג רוהרבאכר ציין כי רבים מאמינים כי סין היא מקום טוב לכסף ועסקים, אך הם לא רוצים להכיר בכך שהאנשים שמנהלים את סין מעורבים בפשעים שאף אדם תרבותי לא ירצה להתקרב אליהם. "לאחר שהתעלמנו מכל כך הרבה דברים רעים שהם עשו, הקומוניסטים הסינים מקווים שנתעלם מכך גם כן. אין זה אומר ששאר המדינה שלנו שכחה מערכים אלו גם כן".

רוהרבאכר הוסיף: "יש לנו אחריות לגרום לנשיא שלנו להביע את דרישתה של אמריקה לקיים חקירה מלאה של האשמות אלו ולדרוש הסברים מראש הממשלה הו ג'ינטאו במהלך ביקור הצפוי ולגבש הסכם לחקירה של צד שלישי במקום. אני חושב שתוכלו להסכים שזה המעט שנוכל לעשות". "חשוב מאוד שהנבחרים של ארה"ב ירימו את קולם בשם כל העם האמריקאי, כדי שאלו הסובלים בסין ידעו שאנו לצידם. אנו לצד אלו המדוכאים, ולא לצד הרודנים האכזריים ששולטים בהם".