(Minghui.org)

בהתייחסות לגילוי שהתפרסם לאחרונה, בקשר לעקירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים, במחנות הריכוז ובמחנות העבודה בכפייה ברחבי סין, ושריפת גופותיהם במטרה להשמיד את ההוכחות, חתמו ב- 21 לאפריל 2006 יותר ממחצית חברי מועצת העיר טאי-נאן על מכתב המופנה למר בוש, נשיא ארה"ב, בו הם מגנים בתוקף, ודורשים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית להפסיק מיידית את הפעולות הבלתי אנושיות האלה.

המכתב קורא לנשיא בוש לתמוך בקואליציה לחקירת רדיפת פאלון גונג בסין ((CIPFG, שיוזמתה החלה על ידי מתרגלי פאלון גונג, וכמו כן להזמין ארגונים מהימנים שיכנסו לסין ויחקרו את המצב האמיתי בכל מחנות העבודה בכפייה, כולל ההתעללות והעינויים האכזריים של מתרגלי הפאלון גונג.

חבר המועצה ג'יאנג צ'אנג-יואן הקורא  לעמיתיו לחתום על המכתב הדורש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית להפסיק את הרדיפה הבלתי אנושית

סגן חבר המועצה גואו הסין-ליאנג (משמאל), וחבר המועצה וואנג דינג-יו (מימין) קוראים לנשיא בוש לתמוך בקואליציה לחקירת רדיפת פאלון גונג.

סגן חבר המועצה גואו הסין-ליאנג, חבר המועצה וואנג דינג-יו, חבר המועצה ג'יאנג צ'אנג-יואן ואחרים מחברי מועצת העיר טאי-נאן בטאו את תמיכתם להקמת קבוצת חקירה, המורכבת ממתרגלי פאלון גונג וארגונים לזכויות אדם בין לאומיים, שתיסע לסין ותערוך חקירה יסודית.

גואו הסין-ליאנג אמר כי צריכים להיות חוקים המווסתים את השתלת האיברים. אם קיימת אפשרות לבער את מקור האיברים הבלתי חוקי, וההזדמנויות של האנשים מארצות אחרות להגיע לסין להשתלת איברים בלתי חוקית מצומצמות, זה יועיל לעצור את המפלגה הקומוניסטית הסינית להרוג את הפורשים עבור רווח ממכירת איבריהם.

הוא הוסיף ואמר כי מעשיה של המפלגה הקומוניסטית הסינית הפרו בצורה חמורה את ביטחון בני אנוש, זכויות האדם ואת חופש האמונה. זה מנהג נטול רגש אנוש שמפר את אמנת זכויות האדם הבין לאומית. אנשים מכל ארץ דמוקרטית חייבים לקום ולתמוך במאמצים הנעשים נגד הרדיפה.

וואנג דינג-יו אמר כי 23 חברי המועצה חתמו יחד על המכתב התומך בפאלון גונג ובעצירת ההרג הברוטאלי הנעשה על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית.

הוא הדגיש כי רדיפת הפאלון גונג הפרה את זכויות האדם. המפלגה הקומוניסטית הסינית לא צריכה לרדוף את הפאלון גונג, אלא צריכה לאפשר לפאלון גונג להתפשט ברחבי סין. הנשיא בוש צריך להעביר להו ג'ין-טאו בעת ביקורו בארה"ב את המסר העולמי המתנגד לרדיפה.

ג'יאנג צ'אנג-יואן אמר כי פאלון גונג רק מתרגלים, ולמרות זאת הם נרדפים בהיקף כה גדול. איברי המתרגלים נעקרים ונמכרים בעד רווח כספי, זה באמת בלתי מתקבל על הדעת. כל אדם בעל מצפון יתנגד למעשים כאלה. להציל אנשים זה כמו להילחם באש. ארגוני זכויות האדם הבין לאומיים לא יכולים להחריש יותר, עליהם לפעול ולהקים קבוצות חקירה כדי שיסעו לסין ויערכו חקירות. מועצת העיר חתמו יחדיו על העצומה לעצירת הרדיפה, ויעודדו עוד חברים להצטרף אליהם.