(Minghui.org)

מתרגלי פאלון גונג באוקלנד בפעילות לחשיפת האלימות של המק"ס

ב- 3 ביוני 2006 מתרגלי פאלון גונג מאוקלנד הכינו פעילות ברחבת בנין העירייה, כדי לקדם את "תשעת הדיונים" ולחשוף את קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים. מתרגלים הקרינו את קלטת הוידיאו על "תשעת הדיונים", והתמונות נגד העינויים, ושחזרו בהצגה את קציר האיברים של המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) ממתרגלי פאלון גונג חיים.

אנשים חביבים חותמים את שמם על העצומות

אדון אחד שלמד את האמת על הרדיפה כרע ברך והתפלל עבור המתרגלים שעונו

כתב מראיין מתרגלי פאלון גונג

גברת אחת נגעה בתמונות של מתרגלי פאלון גונג שעונו למוות ע"י המק"ס ואמרה עם דמעות בעיניה: "זה באמת לא ייאמן. אני תומכת בפעילותכם בחשיפת האלימות". היא חתמה בסבר פנים רציני את שמה על העצומה.

המנהל שהיה אחראי על פעילות סוף השבוע ברחבת העירייה אמר למתרגלים: "עבדתם היטב, אני תומך בפעילות שלכם. אם מישהו יבוא להציק או להתלונן על הפעילות שלכם בבקשה קראו לי ואגיע במהירות האפשרית".

מתרגלים הבהירו את האמת לכל מי שעבר במקום. אדון אחד בכה, כרע ברך לפני המצגת והתפלל עבור המתרגלים.