(Minghui.org)

ב- 6 ליוני 2006 התקיים שימוע בבית המשפט העליון בספרד, שדן בקבלת תביעות משפטיות נגד פקידים בכירים בצמרת השלטון הקומוניסטי הסיני. התביעות הוגשו ע"י כמה קורבנות הטוענים לרצח-עם נגד מתרגלי פאלון גונג ע"י בכירי השלטון הקומוניסטי בסין.

העיתון האוסטרלי "The Advertiser" דיווח ב- 7 ליוני שבית המשפט העליון בספרד אישר ב- 6 ביוני, לאחר שימוע, את התביעות המשפטיות שהגישו הפאלון גונג נגד צמרת השלטון הסיני על רצח-עם. פירושו של דבר, שכעת ניתן לתבוע מחדש תביעה שנדחתה קודם לכן ע"י ה- Audencia National, בית המשפט הפלילי הגבוה בספרד.

המאמר מצהיר שהפאלון גונג הגיש תביעה כבר בספטמבר 2004 נגד ג'יאה צ'ינגלין, יו"ר הוועד הלאומי של הוועדה הפוליטית תרבותית של העם הסיני (CPPCC), בדיוק לפני בואו לספרד. מתרגלי פאלון גונג האשימו את ג'יאה בביצוע רצח-עם בהיותו מזכיר הוועד המקומי של המפלגה הקומוניסטית בבייג'ינג, בשנים 1999-2002.

המאמר מצהיר שבית המשפט הפלילי הגבוה, דחה את התביעה בטענה שלא ברור אם ג'יאה היה בספרד. לעומת זאת בית המשפט העליון קבע שהמקרה אכן בתחום השיפוט של בתי משפט של המדינה. זה בא בעקבות קבלת העיקרון של "רשות אוניברסלית", מה שאומר, שבתי משפט בספרד רשאים לדון במקרים של רצח עם ופשעים נגד האנושות בכל מקרה שייקרה, מכל לאום או מדינה.

התקנה נכנסה לתוקף יום אחרי שבית משפט ספרדי אחר התחיל בשימוע של מקרה נגד שבעה מנהיגים סיניים המואשמים ברצח-עם, עינויים ופשעים נגד האנושות בטיבט בשנות ה- 80.

המאמר מצהיר גם שספרד הייתה הראשונה מבין מדינות האיחוד האירופי, שחתמה הסכם הסגרה עם בייג'ינג בנובמבר 2005.

Clearwisdom.net דיווחה ב- 15 לאוקטובר 2003 שמתרגלים הגישו תביעות נגד ראש המפלגה ג'יאנג זמין בבית המשפט הפלילי הגבוה בספרד, בהאשמות של רצח-עם ועינויים בזמן הרדיפה של הפאלון גונג.