(Minghui.org)

מתרגלת פאלון דאפא גב' סן לי-פינג מפרובינציית ג'י-לין נעלמה ממחנה לעבודה בכפייה מסן-ג'יה

גב' סאן-ליפינג, בערך בת 38-40, חיה בעיר גונג-ג'ו-לינג, שבפרובינציית ג'י-לין. היא הוחזקה בתחנת הנשים מס' 2 של מחנה העבודה בכפייה מסן-ג'יה שבפרובינציית ליאו-נינג. במהלך מרץ ואפריל 2006, היא שבתה רעב יותר מ-20 יום. היא נלקחה ואף אחד לא יודע לאן.

המתרגלות הבאות גם כן לקחו חלק בשביתת הרעב באותה התחנה: גברת שנג ליאן-יינג, בת יותר מ-50, מהעיר דאליאן, שבפרובינציית ליאו-נינג. גב' מנג גוי-קיו, בת יותר מ-50, מגאו-בנג-זי עיירה בעיר ביי-נינג, שבפרובינציית ליאו-נינג. וגב' ג'ואו הואה, בת יותר מ-40. גב' שנג ליאן-יינג וגב' מנג גואי-קיו שבתו רעב יותר משנה.

פרטים לגבי מבצעי פשעים אלו נגד המצפון:

מנהלי המחנה לעבודה בכפייה: סו ג'ינג, וואנג נאי-מינג, ג'או ליאן-שי. ראש המחלקה הראשונה: לי יו-מינג. ראש היחידה: רן הונג-זאן ראשי צוותים: גואן לין, הואנג האי-יאן, ג'אנג ליי, ג'אנג הואן, גאו יון-טיאן. הדוקטור במחנה שהאכיל בכפייה מתרגלים: סאו יון-קין.

חברי צוות אחרים של מחנה העבודה בכפייה מסן-ג'יה:

מנהלי מערכת: ליו יונג, מה קי-שן. סוהרים: לי קי, וואנג קי, סאן וון, הן קאי, לי מינג-דונג, ג'אנג ג'ון.

מתרגלים מפרובינצית גואנג-שי נעצרו בחשאי ע"י המשטרה ומקום הימצאם אינו ידוע

מאז יולי 1999, השוטרים: לו ג'או-מינג, הואנג דה-שנג, ואחרים. ממשרד הביטחון המדיני של העיר גוי-פינג, פרובינציית גואנג-שי, עצרו בחשאי מטפחי פאלון דאפא. הם הלכו לערים שונות בסין כדי לעצור באופן בלתי חוקי מתרגלים שעזבו את פרובינציית גואנג-שי מסיבות תעסוקה. הם עצרו מתרגלים רבים שעבדו בפרובינציית גואנג-דונג, בערים גואנג-ג'ואו, ג'ונג-שן, שן-ג'ן, ג'ו-האי, פוס-האן, ג'יאנג-מן ושון-דה (רשימה חלקית).

מתוך המתרגלים הרבים שעונו, שניים נעצרו בעיר ג'ונג-שן ובעיר שון-דה כבר בינואר 2001. אין לנו עדיין כל מידע בנוגע להם.

אחרי שעצרו את המתרגלים, לו ג'או-מינג, הואנג דה-שנג ואחרים הפרידו את המתרגלים, וכלאו כל מתרגל בחשאי בבתי כפר נטושים. אחד המתרגלים שנכלא ושסרב "להשתנות" אחרי מספר חודשים של שטיפת מוח הוא נעלם ועקבותיו לא נודעו.

מתרגל אחד מפרובינציית גואנג-שי נעצר בבייג'ינג ב-2001. אף אחד לא יודע איפה הוא כרגע. נאמר לקרובי משפחתו שהוא לא "השתנה" עדיין, ולכן מקום הימצאו לא יכול להיחשף. קרוביו אינם יודעים אם הוא עדיין בחיים.