(Minghui.org)

לאחרונה, גב' וואנג גואו-הואה, מתרגלת פאלון גונג, עונתה עד לאיבוד שפיותה כשהיא מרצה גזר דין לא חוקי של שמונה שנים בכלא הנשים של פרובינצית ג'י-לין.

ב- 25 במרץ 2004, בזמן שהמתרגלות גב' וואנג גואו-הואה, גב' וואנג שינג-שיאנג וגב' ג'ו הונג, מהעיר דה-הו- אי שבפרובינציית ג'י-לין, חילקו חומרי הבהרת האמת בעיירה גואו-ג'יאה, השוטרים מתחנת המשטרה בעיירה ביחד עם השוטר הואה גו-צ'ו-אן, אסרו אותן והוציאו מהן בכוח ועינויים "וידוי". השוטר הואה גו-צ'ו-אן שבר את זרועה של וואנג שינג-שיאנג, וגב' וואנג גואו-הואה הועברה לעינויים נוספים למחלקה הראשונה של תחנת המשטרה העירונית של צ'אנג-צ'ונג.  ב- 14 לספטמבר 2004, בית המשפט גזר עליהן מאסר בכלא הנשים (היי-זווי-זי) באופן בלתי חוקי: שמונה שנות מאסר לגב' וואנג גואו-הואה, תשע שנים לגב' וואנג שינג שיאנג, ושבע שנים לגב' ג'ו הונג.

על פי בני המשפחות של האסירות, גב' וואנג גואו-הואה, נרדפה לאחרונה עד לנקודה בה אבדה את שפיותה. אנו מחכים לאינפורמציה נוספת לאמת את המצב.

לפרטים נוספים ולמספרי טלפון של מבצעי הפשעים בקישור למטה באנגלית