(Minghui.org)

במשך הימים האחרונים קראתי כמה מאמרים של מתרגלים מטייוואן באתר קלירוויסדום, בנוגע להסתכלות פנימה על רגשותינו כלפי מפלגות פוליטיות שונות. למרות שאינני מטייוואן, גם אני בחנתי כל מחשבה וגישה שיש לי כלפי נושא זה. הגעתי למסקנה שרק כאשר אנו מסתכלים על דברים מנקודת המבט של הפא, אז ניתן לצלוח את סערת האשליות בחברה הרגילה ולבצע את שליחותנו ההיסטורית של מתרגלי דאפא.

אם אנו דבקים בנקודת המבט של החברה האנושית הרגילה, אין ספק שנושפע מהתפיסות השונות שיצרנו במשך השנים בחברה הרגילה. למשל, הדפוס החברתי צריך להיות כך או כך. למנהיגי המדינה והמפלגה אמורות להיות תכונות כאלה וכאלה. אירועים היסטוריים כאלה וכאלה אמורים להיזכר כך או כך וכו' וכו'... ברגע שציפיות החברה האנושית הרגילה תופסות מקום עיקרי בלבו של אדם, התנהגותו תטה להעדיף, לתמוך ולהסתמך על אותם אלו (כולל דמויות פוליטיות) אשר תפיסותיהם תואמות לשלו, או אלו אשר ימלאו את תקוותיו מהחברה האנושית הרגילה. אדם ייגעל מאלו אשר דרכם אינה תואמת את דרכו.

מנקודת מבט זו, ניתן גם בקלות להבין את הרדיפה של המפלגה הקומוניסטית הסינית כלפי מתרגלי דאפא כרדיפה של בני אנוש כלפי בני אנוש, ולהתייחס להתנגדות לרדיפה כאמצעי לשינוי חברתי. זה יוביל להתייחסות עצמאית כלפי אישים פוליטיים תוך כדי תקווה שעמדתם תעזור לנו בהתנגדות לרדיפה. אלו שמתנהגים יפה – נאהב אותם, ואלו שלא מתנהגים יפה – לא נאהב אותם. אנו שוכחים ששליחותו של מתרגל הדאפא היא לעזור למורה בתיקון הפא ולהציל יצורים חיים.

לגבי צורתה העתידית של החברה האנושית, נושא זה יטופל בזמן שהפא יתקן את העולם האנושי. כעת, כמתרגלי דאפא, האחריות החשובה ביותר היא להבהיר את האמת, לעזור לאנשים לראות מבעד לשקרים של המפלגה הקומוניסטית, ולאפשר להם את ההזדמנות לעתיד חדש והצלה. חוץ מאלה שרדפו את הדאפא ישירות וללא חרטה ולכן לא יכולים להינצל, אנו ננסה להציל את כל השאר. למתרגלי דאפא תהייה סובלנות גדולה, אשר מסוגלת להכיל חיים רבים, ותשקול את עתידם של אחרים עם חמלה אמיתית. כל מעשינו הם עבור היצורים החיים, לא עבור עצמנו.

יש מתרגלים שחשבו שהחזקותיהם כלפי מפלגות או קבוצות פוליטיות שונות נובעות מכלי התקשורת כגון מהדורות החדשות בעיתונים ובטלוויזיה. לכן הם החליטו להפסיק לראות טלוויזיה ולקרוא עיתונים. בדרכם זו הם לא ממש משפרים ביסודיות את הבנותיהם. אנו מסלקים החזקות על מנת להציל יצורים חיים בצורה יותר טובה. לכן, עלינו לשנות לגמרי את מחשבות האנשים הרגילים שלנו, ולנהוג בכל הדברים מנקודת המבט של הפא. ברגע שנתקן את נקודת המבט שלנו, הטבע הבסיסי של כל שינוי הפכפך בחברה יתבהר, ושום דבר אינו ראוי שנפתח כלפיו החזקה.

זו היא בסך הכל הבנתי האישית. אנא הצביעו באדיבות על השגיאות.