(Minghui.org)

בית המשפט בשינג-צ'ינג דן באופן בלתי חוקי את מתרגלי הפאלון דאפא מר הו ג'יאן-צאי ומר צ'יאו ג'יאן-הווי לארבע וחצי שנות מאסר בכלא. הערעורים של שניהם נדחו, למרות שבית המשפט המחוזי בעיר יין-צ'ואן קבע מועד שימוע לתיק ב-19 ביוני 2006.

מר צ'יאו ג'יאן-הווי, בן 34, מתגורר במחוז דא-ווקו של העיר שי-זווי-שאן. בשנת 2000, כשעבד עם קבוצת דארונג בעיר שי-זווי-שאן הוא החל לתרגל פאלון גונג. זמן לא רב לאחר שהחל לתרגל, בעת שהפיץ חומרי הבהרת אמת, הוא נעצר באופן בלתי חוקי ונידון למאסר במחנה עבודה בכפייה למשך שלוש שנים. בנוסף הוא פוטר מעבודתו.

מר הו ג'יאן-צאי, בן 29, חי במחוז ג'ונג-נינג. לאחר שסיים את לימודיו במכללת "פלדת באו-טואו" הוא עבד במפעל לפלדה. הוא החל לתרגל פאלון גונג בשנת 1998. לאחר שהחלה הרדיפה הלא מוצדקת נגד הפאלון גונג ב- 20 ביולי 1999, הוא נעצר ונידון לעבודות בכפייה למשך שלוש שנים על כך שהבהיר את האמת אודות הרדיפה. גם הוא פוטר מעבודתו.

ב- 27 במאי 2005, קבוצת שוטרים ממחלקת בטחון המדינה של העיר יין-צ'ואן ותחנות המשטרה של העיר שי-זווי-שאן פשטו על מקום שמר הו ג'יאן-צאי ומתרגלים עמיתים שכרו במחוז שינג-צ'ינג, בעיר יין-צ'ואן. לאחר שבאופן בלתי חוקי השוטרים פרצו אל אזור המגורים, המשטרה עצרה את מר צ'יאו, מר הו, ומר צאי גואו-ג'ון ושלחה אותם למרכז המעצר בשי-זווי-שאן.

ב- 9 ביוני 2005, מר צאי גואו-ג'ון עונה עד ששותק. מחלקת ביטחון המדינה של תחנת המשטרה במחוז שינג-צ'ינג בעיר יין-צ'ואן הייתה אחראית לכך. השוטרים במחלקת ביטחון המדינה בשי-זווי-שאן עינו והיכו את מר צ'יאו ג'יאן-הווי ואת מר הו ג'יאן-צאי כדי לסחוט מהם מידע שיסייע ברדיפת מתרגלי פאלון גונג נוספים. מאוחר יותר, מר צ'יאו ומר הו הועברו למרכזי המעצר יין-צ'ואן ושי-זווי-שאן, ובמהלך כל הזמן הזה הם היו נתונים להתעללויות ולעינויים רבים.