(Minghui.org)

אחרי הגילוי הנורא של קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים ושרפת גופותיהם להשמדת העדויות, שנחשף ב-4 לאפריל 2006, ארגון הפאלון גונג ואתר מינג-הווי, ייסדו את ה-CIPFG- הקואליציה לחקירת הרדיפה של הפאלון גונג בסין - האוספת אינפורמציה מאלה שמוכנים להעיז ולהעיד, ומבקשת מאנשים שיודעים את האמת לחשוף עוד פשעים הנוגעים בקצירת איברים בלתי חוקית בסין.

אנחנו קוראים לכל האנשים טובי הלב בעלי מצפון לעזור בחשיפת העובדות של הרדיפה המרושעת של מתרגלי פאלון גונג בתוך מחנות הריכוז הסודיים, מחנות עבודה בכפייה, בתי כלא ובתי חולים בתוך סין. ככל שזוועות אלה יחשפו במלואן יותר מהר, כך תסתיים הרדיפה האלימה במהירות. בשורות הבאות ישנה אינפורמציה שיצאה לאור לא מזמן.

יש לי חבר שעובד בביה"ח Friendship שהשתתף בהשתלות איברים. נפגשנו לא מזמן והוא סיפר לי שבחודשים אפריל ומאי ביה"ח שלו ביצע ניתוחי השתלות איברים כל יום. היה גם יום שבו בוצעו עשרה ניתוחי השתלות. הסיכום הסופי של מספר ההשתלות בחודשים אלה עומד על יותר ממאה.

ד"ר ג'יאה ג'ין-פנג השתתף בניתוחי השתלות איברים בבי"ח 309 בבייג'ינג. הוא נוסע לערים שונות לעתים קרובות כדי להשיג את האיברים .

מספרי הטלפון שלו הם: בית: 86-316-3125518 סלולארי: 86-13903164750