(Minghui.org)

מתרגלי פאלון דאפא בעיירתי ממשיכים בהבהרת האמת למורים ולצוות במקום עבודתי ושכנעו אותם לעזוב את שלושת הארגונים הפוליטיים של המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית). במקביל, מתרגלים מעבר לים מטלפנים כדי להבהיר את האמת. כתוצאה מכך, מנהיגי מקום העבודה שלי פיתחו גישה ורושם חיוביים על מתרגלי דאפא שמפיצים את הפא, מגינים על הפא ומבהירים את האמת. במשך נסיעתם להונג-קונג ולמקאו בענייני עבודה, הם גם פגשו מתרגלים. כל העובדים במקום עבודתי, מהמנהיגים ועד לאחרון העובדים הזוטרים, מבינים באופן בסיסי שהפאלון דאפא הוא טוב. למעשה רבים מהם עזבו את המק"ס.

כתוצאה מכך, כשהגיע ה-1 ביולי, מנהיגי מקום עבודתי לא פעלו בכלל ולא הכירו בקיום יום ההולדת של המק"ס. לפנים תמיד היו חגיגות. במקום זאת, הם עשו ברצינות מה שהיה מוטל עליהם.

"ללמוד את הפאלון גונג זוהי הדרך הנכונה"

ג'נג היא מנהלת אולם ריקודים. היא בת למעלה מ-50. אחרי שהבינה את האמת של הדאפא, היא הפיצה אותה לכל אחד שפגשה, והבהירה את האמת אפילו בצורה מעמיקה יותר לשוטר שבקר אותה באולם הריקודים. בנקודה מסוימת השוטר שאל אותה אם היא מתרגלת של דאפא. היא ענתה: "עדיין לא התחלתי לתרגל, אני יודעת שאצליח יותר אם אהפוך למתרגלת". בעלה אמר: "עלינו לצעוד בדרך הנכונה וללמוד את הפאלון גונג זוהי הדרך הנכונה".

חברי המשפחה מבינים לבסוף את האמת

ג'אנג מינג הוא חבר משפחה של מתרגל. מוחו הורעל בצורה חמורה מן השקרים של המפלגה, והוא היה עוין כלפי דאפא. הוא עשה רבות להפריע לדאפא ואסר על כולם אפילו להזכיר את דאפא. אולם אחרי שמתרגלים הבהירו את האמת בטוב לב, הוא הבין לבסוף. עכשיו הוא לא רק מצהיר על ביטול כל המעשים הרעים נגד דאפא שביצע בעבר, אלא שלמרות הכנסתו הדלה הזמין חברים וקרובים לארוחת ערב, כדי להקשיב לאמת ולעזוב את המק"ס וארגוניה השונים. כיום ג'אנג מינג קורא בעצמו את ספרי הדאפא. הוא אמר: "מה שלומדים בג'ואן פאלון הוא טוב באמת".

יצורים חיים מתעוררים ומושפעים ללמוד את האמת

אחרי שלמד את האמת על דאפא, כפרי אחד משנג-ג'ו, פרובינצית האביי, נעשה חביב כלפי מתרגלי דאפא. הוא אפילו בכה על המתרגלים שמחזיקים בעוצמה באמונתם בדאפא בעודם סובלים רדיפה אלימה. הוא נותן עצות בהתנדבות למתרגלים בעניין הבהרת האמת. כששמע שהפקידים הבכירים בכפר שולחים אנשים לקרוע את חומרי הבהרת האמת של המתרגלים, הוא שאל: "מי קרע זאת? אני אדבר איתו".

הבן שלו עובד במחלקת המשטרה. הוא סיפר לבנו שהמק"ס קוצרת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים למען רווח עצום. בהתחלה הבן לא האמין לו, אך הוא הביא חומרי הבהרת האמת לבנו. הוא אף שאל את בנו אם הוא יכול להתקין לו צלחת לווין. הוא רוצה לאפשר לבנו לשמוע קול אחר שימנע ממנו ללכת שולל על ידי התקשורת של המק"ס, כך שיוכל להתחיל לחיות כאדם שפוי. אחרי שלמד את האמת, הבן קיבל את בקשתו של האב.