(Minghui.org)

בית המשפט במחוז נאן-שאן דן שלא כחוק את מתרגלת הדאפא גברת ליו פיי-ג'ן לשמונה שנות מאסר באפריל 2006. היא נלקחה לכלא הנשים בגואנג-ג'וֹאוּ.

מתרגלת הדאפא גברת ליו ממחוז נשן-שאן, שאן-ז'ן נעצרה שלא כחוק בחדר מנוחתה בסביבות 9:00 בבוקר ב- 14 באפריל בשנה שעברה על ידי המשטרה המקומית של העיר שילי. מי שעומד מאחורי הפעולה הוא "משרד 610" במחוז נאן-שאן במפקדת המשנה האחראית על הביטחון הציבורי. הם החרימו את המחשב שלה וכמה דיסקים עם "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית". גברת ליו נכלאה שלא כחוק במחוז נאן-שאן ליותר משנה. במהלך תקופת זמן זו המשטרה לא הרשתה לקרובי משפחתה לבקר אותה.

שמות ומספרי הטלפון של מבצעי הפשעים מפורטים בגרסה באנגלית בקישור למאמר באנגלית למטה.