(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג מר שין מין-דואו שבעבר התבקשנו לעזור לו בעזרת טלפונים למחנה הריכוז מא-סאן-ג'יה בסין נמצא על סף מוות.

מר שין החל לשבות רעב במחאה על הכליאה הבלתי חוקית ביוני 2006, והוא כבר שובת רעב יותר מחודש, הוא "הואכל בכפייה" (שיטת עינוי הפוגעת ברקמות פנימיות חיוניות) על ידי השוטרים בכלא נאן-שאן שבג'ין-ג'ואו, ועכשיו הוא במצב קריטי.

מר שין מין-דואו ומר וגברת באו ג'ון-צן נחטפו ב-3 באוגוסט 2005 על ידי המשטרה המרושעת ועברו עינויים לא אנושיים.

לא רק שבית הכלא מסרב לשחרר אותו, אלא הוא גם מאיים על בני המשפחה שלו שאם ישבות רעב שוב הם יצטרכו לשלם קנסות ותקופת מעצרו תוארך.