(Minghui.org)

בבוקר ה-4 לספטמבר, במלון סרגל בעיר הישנה של שטוקהולם בשוודיה, נציגת מפלגת העם של שוודיה וחברה בוועד הפרלמנטארי של מועצת אירופה, הלנה ברגהולץ, וחבר המועצה האירופית גראן לינדבלד, אירחו פורום בנושא: "חקירת ההאשמות של קצירת איברים חיים ממתרגלי פאלון גונג ע"י המק"ס". חברי פרלמנט מכל המפלגות היו נוכחים בפורום.

תחנת הרדיו "קול התקווה" דיווחה שב-4 לספטמבר, תחנות טלוויזיה, רדיו, תחנות שידור, עיתונים, מומחים, פרופסורים, ארגוני זכויות אדם וארגונים א-פוליטיים נכחו בפורום הנ"ל.

המתרגלת דאי יינג מנורבגיה, תיארה את סבלה עקב עינויים במחנות עבודה בכפייה בסין. עינה השמאלית זועזעה במכות אלות חשמל עד לעיוורון ועינה הימנית נפגעה עד כמעט עיוורון.

סיפרה דאי יינג: "יום אחד במאי 2004, אספו במחנה העבודה קרוב ל-160 מתרגלי פאלון גונג לבדיקות רפואיות וזריקות בכפייה. ציוד רפואי הובא מבית חולים פו-שן ומוקם בתוך אוטובוס. רופאים מביה"ח ניהלו את הבדיקות וההזרקות. כשהרופא ביצע בי בדיקה אלקטרו-קרדיולוגית, הוא חקר עד לפרטים אם יש משהו לקוי בבריאותי". לקחו דם לבדיקה מכל מתרגל.

אחרי הבדיקה הרפואית חלק מן המתרגלים נעלמו ואף אחד לא יודע לאן. סוהר אחד במחנה אמר: "אם לא תחדלי לתרגל את הפאלון גונג, תועברי למקומות אחרים". אף אחד לא יודע מה קרה לאותם מתרגלים שהועברו.

דוויד קילגור, מזכיר המדינה לשעבר של קנדה ודוויד מאטאס עורך הדין הבין-לאומי לנושא זכויות אדם, הציגו את הדיווח שלהם: "דיווח בהאשמות של קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג בסין". הם פנו לכולם לשים לב לצורת הרשע החדשה בפלנטה הזאת ולעצור את הפשע של קצירת איברים חיים. הם ענו גם על שאלות המשתתפים.

אחרי הפורום נערכה מסיבת עיתונאים.

בסוף הדיון, הלנה וגראן הציעו הצהרה משותפת: "המק"ס חייבת לעצור את גניבת האיברים". על ההצהרה חתמו במשותף המפלגה הנוצרית דמוקרטית בשוודיה, מפלגת השמאל ומפלגת איכות הסביבה. ההצהרה אומרת שיוזמי ההצהרה מבקשים מן הממשלה השוודית להביע עמדה ביחד עם מדינות האיחוד האירופי, מועצת אירופה והאו"ם, כדי לכפות על הממשל הקומוניסטי הסיני לאפשר חקירה מיידית על כל מתרגלי פאלון גונג ואסירי-מצפון אחרים הכלואים בבתי כלא, מחנות עבודה, מתקני כליאה, בתי-חולים ומתקנים לחולי נפש. הם דרשו גם מן הממשלה השוודית לעזור לעצור את פשע גניבת איברים בסין.