(Minghui.org)

הייתה לי התעוררות מסוימת לאחר שקראתי את המאמר: "ההבנות שלי מ-'גמול מיידי בחיים האלה'" במינג-הווי באנגלית.

המאמר דיבר על האמרה: "בבוא העת, כל הטוב והרוע יתוגמלו בהתאם" וכיצד זה היה מושג מעוות של היקום הישן. על-פי העיקרון הזה, על-אף שאדם יקבל גמול, זה לא מיידי. מתי הגמול יתרחש? אולי בחייו הבאים של האדם או אולי אפילו בעוד שניים או יותר גלגולים מאוחר יותר. במקרים אלה כאשר אדם עובר גלגול נשמות, זיכרונותיו מהחיים הקודמים נמחקים והוא אינו יודע שהמזל הרע שלו נובע ממעשים רעים שביצע בעבר. אין לזה בכלל את ההשפעה של זעזוע וחניקת הרוע, התעוררות אנשי העולם וריסון ההתנהגויות והמחשבות השליליות של בני האדם. התיאוריות האתיאיסטיות של המפלגה הקומוניסטית הסינית גרמו לאנשים לא להאמין בגמול ובגלל זה אנשים מעזים לעשות רע ללא קץ. האנושות התדרדרה עד סף גבול ההרס. זו גם אחת הסיבות לכך שתלמידי הפאלון דאפא נרדפים כיום בצורה כל כך חמורה.

פא מתקן את השמים ואת הארץ; גמול מיידי בחיים הנוכחיים". הבנתי שזה עיקרון של היקום החדש של המורה. רק עם גמול מיידי אפשר לרסן ולתקן מחשבות רעות של אנשים. אולם בגלל שלא היינו ברורים על עקרונות הפא וקיבלנו במחשבתנו את העקרונות של היקום הישן, הכוחות הישנים ניצלו את זה כדי לרדוף אותנו בצורה אכזרית עד היום. זה שיעור שנובע מחוסר ההתעמקות שלנו בלימוד הפא ומחוסר היכולת שלנו להתמוסס בתוך הפא.

תמיד אמרנו שלא נקבל את הסידורים המרושעים של הכוחות הישנים. אבל אנחנו הולכים בעקבות העקרונות של הכוחות הישנים אפילו עד היום. אם נמשיך כך, איך נוכל לסיים את הרדיפה של הכוחות הישנים?

בהרצאת הפא בוועידת הפא בוונקובר, קנדה 2003" המורה אמר:

"מדוע כשישו הציל אנשים ועשה דבר טוב כה גדול, היצורים החיים בשמיים שלטו בכל העניין הזה באופן זה? ואפילו צלבו אותו? נראה שהוא סבל במקום בני האדם. מדוע שאלוהות תסבול עבור בני אדם? מדוע אלוהויות גבוהות יותר לא התערבו? מדוע אלוהויות לא יכולות לסלק ולהפחית את החטאים של בני האדם ישירות? בעבר היו אלה עקרונות בתוך היקום והכול היה בדיוק ככה. מנקודת המבט שלי, זה בגלל שלפא של היקום הישן הייתה חסרה חוכמה בהיבט הזה, לכן בפעם הבאה כבר לא יהיה ככה."

לאחר לימוד הפא של המורה חשבתי שהבנתי: בעתיד, האלוהויות שיציעו הצלה לאנשים, לא יסבלו כפי שאנחנו סבלנו. המורה שינה את העיקרון. אך עדיין לא קישרתי את הפא של המורה עם הטיפוח שלנו בתיקון הפא. במקום זאת חשבתי שמה שהמורה לימד היה משהו שקשור רק לדברים שאחרי תיקון הפא.

ב"ללמד את הפא במערב ארה"ב, בוועידת הפא הבין-לאומית" המורה אמר:

מעשה, מה שאני רוצה להקים והבעיות שאני מתכוון לפתור במהלך תיקון הפא כוללים שכבר לא יהיו יותר יצורים שמימיים שיורדים להציל אנשים ונרדפים על-ידי היצורים החיים בשלושת העולמות." (תרגום זמני, לא רשמי)

ושוב, ההבנה שלי הייתה מוטעית. חשבתי שהמורה רק אמר שאחרי שהפא יתקן את היקום, אלוהויות שיירדו להציל אנשים לא ירדפו. במחשבתי עדיין קיבלתי את העקרונות של היקום הישן. זו הייתה למעשה קבלה פסיבית של הרדיפה על-ידי הכוחות הישנים כנגד תלמידי הדאפא. הלכתי בעקבות העקרונות של העולם הישן כדי לטפח.

כל מצב בעולם האנושי הוא תוצאת המחשבות והפעולות של מתרגלי הדאפא. מדוע מסוגלת הרדיפה להימשך עד היום? מדוע לא הבנו את הצורך לסיים את הרדיפה עד היום? חוסר ההתמדה שלנו גרמה נזק בלתי ישוער לתיקון הפא וליצורים החיים, והכבידה על סבלו של המורה. כתלמידי דאפא תכונת ההארה שלנו הייתה עלובה למדי. עלינו להתבייש כשאנחנו עומדים בפני המורה.

כתלמידי דאפא המקימים נתיב לטיפוח עתידי, האם אין עלינו ללכת בנתיב חופשי מרדיפה? בסידורים של המורה לתיקון הפא, תלמידי דאפא לא אמורים להיות נרדפים. מדוע אם כך, אנחנו מקבלים את הרדיפה? על תלמידי דאפא להתכחש לחלוטין לרדיפה שנכפתה עלינו על-ידי הכוחות הישנים ולפורר את המק"ס המרושעת. עלינו לתת ליצורים החיים הזדמנות לבחור, ללא לחץ חיצוני, האם הם מעוניינים בעתיד בהיר ובחיי נצח, או אם הם רוצים להיות מסולקים.

כיצד נסיים את הרדיפה המרושעת הזאת?

קודם כל, תלמידי דאפא חייבים להכחיש לחלוטין את הרדיפה הזאת ולהכיר בדחיפות העניין. נוכחות המק"ס מעכבת ומשפיעה בצורה שלילית על הצלת היצורים החיים. אם ניתן לה יום אחד נוסף לחיות, עוד יצורים יאבדו את ההזדמנות שלהם להינצל. עלינו לסלק לחלוטין את כל הגורמים של הרוח המרושעת של המק"ס.

עלינו גם לשלוח היטב מחשבות נכונות חזקות ולסלק את כל היצורים והגורמים הרעים בממדים אחרים. המחשבות הנכונות שלנו לא צריכות להיפסק עד שהרוע יתפורר. עלינו להודות בזה: הרדיפה הזאת, ולא משנה מה צורתה, מנוהלת על-ידי אלה שנשלטים על-ידי היצורים והגורמים המרושעים בממדים אחרים. על תלמידי הדאפא להשתמש ביכולות על- טבעיות של פא הבודהא, שהוענקו להם על-ידי המורה, כדי לסיים את הרדיפה הבלתי חוקית הזאת. עלינו להפגין באמת את הכוח של "הפא מתקן את היקום; הרוע כולו מושמד. הפא מתקן את השמים ואת הארץ; גמול מיידי בחיים הנוכחים". מבצעי הפשעים האלה ואנשי העולם צריכים לראות את העיקרון השמימי של "גמול". ואז אלו שעושים רע לא יעזו יותר לעשות עוד רע והרדיפה הזאת לא תוכל להמשך. הרוע יפסיד בקרוב.

עלינו להשתמש בכל האמצעים האפשריים להפיץ את "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית", ולהבהיר את העובדות על רדיפת הפאלון גונג, כך שהם יתנערו מהמק"ס. כשאנשי העולם יתעוררו, צל הרפאים המרושע של המק"ס לא יוכל יותר לדבוק באנשים. הוא יאבד את כל המרחב בו הוא שורד, והוא באופן טבעי יתפורר. לכן, הבהרת העובדות היא מכשיר חד לסיום הרדיפה.

בואו נפרוץ את העקרונות של היקום הישן עם כל מחשבה שלנו, נתקן כל דבר ונקים נתיב שעומד בדרישותיו של המורה.