(Minghui.org)

אני תמיד נזכרת בפא של המורה:

"המחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא חזקות" (תרגום לא רשמי)

כשאני עושה את שלושת הדברים. לפני שאני עושה משהו אני שולחת מחשבות נכונות. בנוסף אני תמיד שומרת על מחשבות נכונות כשאני עושה את שלושת הדברים. פעם כשחילקתי חומרי הבהרת האמת היו לי רק שתי מדבקות ושלוש חוברות. דאגתי שהם לא יספיקו לשמונים או תשעים בתי אב שבכל הכפר – סך הכול כמה מאות תושבים בכפר.

ממש לפני שבעלי ואני הפצנו את החומרים, שלחנו ביחד מחשבות נכונות: "המורה, אנחנו מוכרחים להציל את אנשי הכפר". אף על פי שלא נשארו לנו חומרים רבים להפצה, היינו נחושים לתת לחומרים שלנו לשחק את תפקיד של

"אורו של הבודהא זורח בכל מקום ומביא את ההגינות והצדק לשלמות ובהירות".

כל מי שיקבל את החומרים האלו, יצטרך במהרה לשתף אותם עם אחרים.

ביום המחרת בעלי הלך לחנות קטנה בכפר בה התקבצו הכפריים ושעשעו את עצמם. יותר מעשרים מהם שיחקו שח-מט או קלפים. אחר כך הופיעו שני כפריים נוספים, ואחד מהם החזיק בידו את אחת החוברות שהפצנו. הוא אמר: "מצאתי את זה, בואו ואקריא לכם". לאחר שסיים להקריא מהחוברת, הכפריים שאלו את השניים מה הם ראו אז הכפרי השני הציג את המדבקה והקריא אותה שוב.

רק שתי מדבקות הבהרת אמת ושלוש חוברות הפיצו במהירות את הבהרת האמת של הדאפא ברחבי הכפר!

במהלך הקיץ יש הרבה מאוד יתושים וכלבים באזורים הכפריים. בעלי ואני רכבנו על האופנוע שלנו כדי להפיץ חומרי הבהרת אמת בכפרים הסמוכים. כל פעם לפני שנסעו שנינו שלחנו מחשבות נכונות: "המורה, אנחנו הולכים להציל חיים. בכל מקום אליו נגיע הכלבים צריכים לא לנבוח, היתושים צריכים לא לעקוץ והאנשים צריכים שלא לצאת החוצה.

הכול הלך כשורה בהתאם למחשבות הנכונות שלנו: הכלבים לא נבחו והאנשים לא הגיעו. הכול היה מאוד שקט. בדרכנו היתושים והחרקים הקטנים פגעו בפנינו ובאופנוע שלנו אבל אף אחד מהם לא נכנס לעיננו.

אם נשמור על מחשבות נכונות מספיק חזקות, לא יהיה דבר שמתרגלי הדאפא שלנו לא יוכלו להשיג כדי לתקן את הפא.