(Minghui.org)

ב-3 ביוני 2007, נערכה בקייב, בירת אוקראינה, ועידת פאלון גונג בת שלושה ימים לשיתוף התנסויות. כתריסר מתרגלים מאזורים שונים שיתפו בחוויות טיפוח ובהעלאת המודעות הציבורית לגבי הרדיפה בשנה האחרונה.במהלך הועידה, קיימו המתרגלים משמרת נרות מול השגרירות הסינית כדי למחות נגד הרדיפה בת שמונה השנים שמנהלת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) נגד הפאלון גונג, וכדי להנציח את אותם מתרגלים עמיתים בסין שאיבדו את חייהם ברדיפה. במרכז העיר הדגימו המתרגלים את התרגילים וחשפו את הרדיפה. רבים חתמו על עצומה המגנה את המק"ס על שהיא רודפת את הפאלון גונג.
אדם מבוגר ששמע על פרישתם של מיליוני סינים מהמק"ס אמר "אתם רואים, האנשים בסין כבר זיהו את הטבע המרושע של המק"ס והם מתחילים להלחם בה. כבר לפני זמן רב ראינו את הרוע שלה, וזו הסיבה להיעלמותה של ברית המועצות. בכל מקרה, המשטר הקומוניסטי הסיני גם הוא על סף התפוררות".

ביום האחרון של האירוע ארגנו המתרגלים מצעד מפואר. למרות הטפטוף הקל, מזג האוויר לא עמעם את התלהבותם ותופי המותן הפיצו בקול רם יותר ויותר יופיו של הפאלון גונג.