(Minghui.org)

ב-21 באוגוסט 2007 בשעה 10:30 לערך כשמונה אנשים סינים צעירים יצאו מהשגרירות הסינית בניו זילנד ותקפו את הגברת ג'אנג שמחתה בשקט מול השגרירות.

הגברת ג'אנג עומדת כל יום מול השגרירות הסינית במטרה לחשוף את הרדיפה האכזרית בת שמונה השנים שמנהלת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) נגד הפאלון גונג, וכדי למחות בשקט על הזוועות שמבצעת המפלגה. ב-21 באוגוסט יצאו התוקפים בריצה מהשגרירות, קיללו את הגברת ג'אנג ותלשו מהקיר את כרזות הפאלון דאפא שנועדו להבהיר את האמת ורמסו אותן. הם דחפו את הגברת ג'אנג שיעצה להם לחדול ממעשיהם. אחד מהתוקפים תפס אותה בצווארון מעילה ולאחר מכן ברחו התוקפים ברכב שהמתין להם. לפני שעזבו הם בעטו בחצץ אל עבר הגברת ג'אנג שהבהירה להם את העובדות ואמרה להם שאל להם להקריב את חייהם למען המפלגה הקומוניסטית הסינית.

משטרת וולינגטון חוקרת את האירוע