(Minghui.org)

לקצינה מ"משרד 610" ממחוז יון-נאן, שבעלה מועסק כסוהר בבית הכלא, היה יחס רע כלפי הפאלון דאפא. יום אחד, בעת כנס מחזור של כיתתה, אחת מהנוכחות שמתרגלת פאלון דאפא סיפרה לה איך הפאלון דאפא משפיע באופן פלאי על ריפוי מחלות ועל שמירת כושר. המתרגלת גם הסבירה לה אודות העקרונות כיצד להיות אדם טוב, ואת האמת אודות הרדיפה. הקצינה לא הקשיבה ואיימה על המתרגלת באומרה "אם לא היית עמיתה לכיתה, הייתי שולחת אותך לכלא".

זמן מה לאחר מכן, בנה היחיד התקבל לאוניברסיטת פו-דאן בשנחאי. הוא היה מעורב בתאונה ונפגע בצורה קשה, הנהג האחראי לתאונה ברח.

בבית החולים התגלה כי לב בנה נפגע. הם לא יכלו לייצב את מצבו והודיעו לה מספר פעמים כי מצבו חמור. היא לא יכלה לעשות מאומה כנגד אובדן בנה. פתאום נזכרה בהשפעה הפלאית של פאלון דאפא שהעמיתה לכיתה סיפרה לה. היא גם נזכרה שכאשר עבדה ב"משרד 610", ראתה ושמעה על מקרים מסתוריים של אנשים, שמצאו באופן בלתי צפוי מוצא ממצב נואש בזכות הפאלון דאפא. היא חיפשה ומצאה את מתרגלת הפאלון דאפא, ואמרה לה שלא חשוב כמה כסף יהיה עליה להוציא, היא רק מקווה שבנה יבריא.

מתרגלת הפאלון דאפא אמרה לה ברצינות ובנועם "מה שקרה לבנך הוא גמול על כך שאת מורעלת על-ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית לשנוא את הדאפא, וגם לקחת חלק ברדיפת המתרגלים. אולם אלוהויות ובודהות הם רחמניים. לעולם אין עלייך לעשות מעשים רעים אלו שוב, ונסי לפצות על מעשי העוולה הקודמים שלך. נסי להציל את המתרגלים ששלחת למחנות עבודה בכפייה ולבתי הכלא. חפשי את מתרגלי הדאפא שסבלו רדיפה בגללך, ובקשי בכנות את סליחתם. החזירי למתרגלים את הכסף והרכוש שסחטת מהם באופן בלתי חוקי. אמרי בכנות, יחד עם בני משפחתך, "פאלון דאפא טוב", 'אמת חמלה וסובלנות הם טובים'. ואז אולי יוכל בנך להינצל".

לאחר שהבינה, חיפשה הקצינה את מתרגלי הפאלון דאפא ששלחה למחנות העבודה בכפייה ולבתי הכלא. רובם כבר שוחררו. היא הלכה לבתיהם והתנצלה בפניהם. היא חשבה שבגלל שהתייחסה אליהם בצורה כה אכזרית בעבר, הם ירצו להתנקם ויגדפו אותה, אך הרגישה שלמרות חששה עליה ללכת לתועלתו של בנה. להפתעתה כל המתרגלים היו סובלניים כלפיה. אף אחד מהם לא חירף או גידף אותה. היא ספרה את סכום הכסף והנכסים שהחרימה באופן בלתי חוקי. הסכום הגיע ל-240,000 יואן. היא השתמשה בכספה הפרטי כדי להחזיר למתרגלים את כספם. באופן לא צפוי, לפני שהספיקה להחזיר 1/3 מהסכום הכללי, מחלת בנה נעלמה ללא טיפול רפואי. הרופאים בדקו את בנה שוב ואמרו כי היה זה נס. הם שאלו אותה "האם יש לך תאומים? הבאת את בנך הבריא לבדיקה?".

לאחר שבנה החלים כל משפחתה הבינה את האמת אודות פאלון דאפא והוקירה מאוד את המורה. הם גם אמרו "פאלון דאפא טוב. אמת חמלה וסובלנות הם טובים", וכולם גם פרשו מהמק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית).