(Minghui.org)

בוקר אחד לפני מספר ימים, כשערכתי קניות בשוק איכרים נתקלתי במתרגלת עמיתה שמכרה לחמניות שעועית דביקות בעגלת תלת-אופן. הייתה לה גם קופסת קרטון שהכילה חומרי הבהרת אמת. כל מי שהגיע לקנות לחמניות קיבל ממנה גם חוברת. מצב המחשבה שלה היה מאוד רגוע והיא הייתה כל-כך נינוחה, חביבה ואדיבה שנגעה מאוד לליבי. אז הלכתי אליה לקנות שקית לחמניות. היא נתנה לי עלון של הבהרת אמת. אמרתי: "גברת צעירה, זה טוב לקרוא את זה, מאוד מועיל". חייכתי: "למעשה, אני בדיוק כמוך, מתרגל". היא הביטה בי בפליאה: "אתה מתרגל! נהדר!" התחלנו לשוחח.

היא אמרה לי שהיא החלה לחלק חומרי הבהרת אמת לפני מספר שנים. במהלך תקופה זו, הרדיפה הייתה עדיין מאוד חמורה והיא גם הייתה "דמות מפתח", אז הלחצים נראו מאוד עזים מכל הכיוונים. בכל אופן, היא חשבה: "מאחר שאני מתרגלת דאפא עם אמונה נכונה ומוצקה במורה, ואני מתקנת את הפא באופן נכון ומצילה יצורים חיים, כל רדיפה היא בהחלט ולחלוטין אינה מוצדקת". אז כבר במשך שנים רבות היא עושה בשקט את מה שמטפח אמור לעשות.

פעם אחת, כדי להציל יותר יצורים חיים, עם עגלת התלת-אופן שלה שהייתה עמוסה בתמונות ובחומרי הבהרת אמת, היא החזיקה כרזה שאמרה: "פאלון דאפא זה טוב", עם מחשבה אחת בליבה: "לאפשר ליותר אנשים לדעת שפאלון דאפא זה טוב ולעזור לאנשים נוספים להבין את העובדות האמיתיות לגבי הדאפא". היא המשיכה לשלוח מחשבות נכונות ולבקש את עזרתו של המורה. קהל אנשים נאסף סביבה ואמר: "תראו, פאלון גונג הופך את המגמה! מהרו, תראו מה כתוב כאן". תוך מספר דקות כל חומרי הבהרת האמת נלקחו. מאז, מדי פעם, יותר אנשים שואלים אותה לגבי חומרי הבהרת האמת.

בפעם אחרת, אחד מהפקידים הרשמיים הרשעים הממונה על רדיפת הפאלון גונג באזור (הוא גרם למותם של מתרגלים רבים) התקרב ועמד מול העגלה שלה, צועק וגוער: "מה את עושה עם הדברים הללו כאן?! סלקי אותם מכאן מהר"! היא אמרה בנחישות: "הדברים הטובים האלו לא יכולים להיות מסולקים!" היא המשיכה להבהיר לו את האמת וביקשה ממנו להפסיק לרדוף את מתרגלי הפאלון גונג. האדם הרשע הזה הלך בעצב, בידיעה שהוא לא היה בצד הנכון. לאחר מכן, בכל פעם שעבר באזור מתרגלים התקרבו אליו וסיפרו לו את האמת לגבי הפאלון גונג, ובעקבות זאת הוא היה מרכין את ראשו, מפחד להתמודד עם המתרגלים. הוא איבד את הערכתו העצמית.

כששמעה מה אמרו מתרגלים עמיתים, בהתחלה גם למוכרת לחמניות השעועית היו אותם הפחדים והמושגים האנושיים, אבל היא המשיכה לשלול אותם. עכשיו, אין בראשה שום מושג של רדיפה. היא רק חושבת מחשבות נכונות על הצלת יצורים חיים.

כששוחחתי איתה, תחת השפעת השדה הנכון שלה, הרגשתי שתחושות הפחד שלי נעלמות באופן הדרגתי והשדה הנכון שלי מתחזק בהדרגתיות. כשאנשים באו לקנות את לחמניות השעועית שלה, הייתי שם כדי לעזור לה לחלק חומרי הבהרת אמת: "בבקשה קחו את זה ותקראו בבית". היו אנשים שאפילו אמרו לפני שדיברנו: "האם זה לא פאלון גונג? מצוין!" כשראיתי את השינויים הגדולים ביצורים החיים, זה נגע מאוד לליבי: "היצורים החיים באמת מתעוררים, מחכים שנציל אותם"!

עמיתי המתרגלים, תפעלו עכשיו! אל תחפשו תירוצים בגלל מושגים אנושיים ופחדים! אל תאכזבו את המורה ואת תקוותם של היצורים החיים! היו כמו ישויות של רמות גבוהות! באמת תהיו מטפחים של רמות גבוהות!