(Minghui.org)

מתרגלי הפאלון דאפא בסין נרדפים מאז שנת 1999, אולם רוחם לא נשברה. הם עוקפים בהצלחה את "מחסום האש" הגדול בעולם של האינטרנט, ושולחים ידיעות דרך אתר האינטרנט בסינית מינג-הווי. להלן מספר מאגרות הברכה המרהיבות שהגיעו למינג-הווי מכל רחבי סין.

מתרגלי פאלון דאפא מהעיר באי-סה, באזור האוטונומי גואן-שי, מאחלים, ברחשי כבוד,למורה המכובד והדגול שנה טובה


בשנה החדשה, נטפח ביתר חריצות ונעשה את שלושת הדברים היטב 25/12/2006

מתרגלי פאלון דאפא מהעיר שוּ-לאן, פרובינציית ג'י-לין, מאחלים ברחשי כבוד, שנה טובה למורה


מתרגלי פאלון דאפא מבייג'ינג מאחלים ברחשי כבוד שנה טובה למורה


נמלא את משימתנו ונעשה היטב את שלושת הדברים

 מתרגלי הפאלון דאפא הצעירים מבייג'ינג מאחלים למורה הדגול והמוערך שנה טובה

מתרגלי פאלון דאפא מהעיר שיאן-יאנג, פרובינציית שא-אן-שי מאחלים למורה הדגול והמוערך שנה טובה


מתרגלי פאלון דאפא מהעיר שי-יאן, פרובינציית הוּ-ביי, מאחלים למורה הדגול והמוערך הדגול שנה טובה


מתרגלי פאלון דאפא מהעיר צ'אנג-צ'ון, פרובינציית ג'י-לין, מאחלים למורה הדגול והמוערך שנה טובה


מתרגלי פאלון דאפא מהעיר יי-ג'וֹאוּ, מחוז יואן-פינג ו דאי, פרובינציית שאן-שי, מאחלים למורה הדגול והמוערך שנה טובה


מתרגלי פאלון דאפא מפרובינציית אן-הווי, מאחלים למורה הדגול והמוערך שנה טובה


מתרגלי פאלון דאפא מהא-ר-בין, פרובינציית היי-לונג-ג'יאנג, מאחלים למורה לי שנה טובה


מתרגלי פאלון דאפא מאזור ווּ-יי של העיר ג'יאנג-מן, פרובינציית גואנג-דונג, מאחלים למורה הדגול והמוערך שנה טובה


מתרגלי פאלון דאפא מפרברי לאי-ג'וֹאוּ, פרובינציית שאן-דונג מאחלים למורה הדגול והמוערך שנה טובה


מתרגלי פאלון דאפא מקהילת שיאו-ביי-לוֹאוּ של העיר טיאן-ג'ין, מאחלים למורה הדגול והמוערך שנה טובה


מורה מוערך, אנחנו מתגעגעים אליך. ומאחלים למורה שנה טובה! 20/12/2006

מתרגלי פאלון דאפא מפרובינציית הֵה-נאן, מאחלים למורה הדגול והמוערך שנה טובה


המורה, עבדת כה קשה. אנחנו מתגעגעים אליך.

מתרגלי פאלון דאפא מפרובינציית ג'יאנג-סו, מאחלים למורה הדגול והמוערך שנה טובה


איחולים למורה. כדי לעמוד בציפיות המורה, אנחנו נטפח בחריצות, ונעשה היטב את שלושת הדברים בקטע האחרון של תיקון הפא.

מתרגלי פאלון דאפא ממחוז ווּ-יי מוּ-יון, בייג'ינג, מאחלים למורה הדגול והמוערך שנה טובה


מתרגלי פאלון דאפא מהעיר נאן-נינג, מהאזור האוטונומי של גואנג-שי, מאחלים למורה הדגול והמוערך שנה טובה


מתרגלי פאלון דאפא מאן-קאנג, פרובינציית שא-אן-שי, מאחלים למורה הדגול והמוערך שנה טובה


מתרגלי פאלון דאפא ממחוז יו-טיאן, פרובינציית הֵה-ביי, מאחלים למורה הדגול והמוערך שנה טובה


מתרגלי פאלון דאפא מהעיר לוּאוֹ-יאנג, פרובינציית הֵה-נאן, מאחלים למורה הדגול והמוערך שנה טובה


מתרגלי פאלון דאפא מהעיר אן-לואן, פרובינציית הוּ-ביי, מאחלים למורה הדגול והמוערך שנה טובה