(Minghui.org)

מתרגלים עמיתים רבים באזור מגוריי פחות חרוצים לאחרונה בלימוד הפא ובעשיית התרגילים ואינם מטפחים היטב. ברצוני לשתף בהבנותי הצנועות בנושא.

מאז שאולימפיאדת בייג'ינג הסתיימה, מתרגלים עמיתים רבים שאני מכירה הפכו לאדישים בטיפוח שלהם. יש מתרגלים שכל כך שקועים בחיי היום יום שלהם, שהם מזניחים את לימוד הפא ואת התרגילים, שלא לדבר על הבהרת האמת לגבי הפאלון גונג ולגבי הרדיפה המתמשכת. מתרגלים אחדים עובדים סביב השעון כדי להרוויח עוד כסף בעסקים שלהם. הבחנתי שההחזקות שלהם לאינטרסים אישיים גברו מאוד והן אף הצמיחו מספר החזקות נוספות שהכוחות הישנים החלו לנצל. מספר מתרגלים חלו בחום ובשיעול. מזה זמן ממושך המתרגלים האלה לא עושים את שלושת הדברים.

כיצד נוכל לאפשר לדברים השטחיים האלה להוביל את חיינו, בעודנו אמורים להיות מטפחים על נתיב אלוהי? המורה הוא זה ששולט בכל. כיצד אנחנו יכולים שלא לנהוג על פי דרישותיו של המורה?

המורה אמר: "זה בגלל שהפא קיים, אז פעלו לפי דרישות הפא. לא משנה מהו המצב אצל היצורים החיים האחרים, אף אחת מההתבטאויות המסובכות המגוונות המשתנות לא יכולה להפריע לתלמידי הדאפא" (הרצאת פא בחג הפסחא שנת 2004 בוועידת הפא בניו יורק).

לדעתי הצנועה, כל דבר שקורה ויקרה הוא כדי לבחון מתרגלים. כיצד אנחנו יכולים לאפשר לאשליות להשפיע עלינו?

המורה אמר: "איני רוצה להשאיר מאחור ולו אדם אחד" (ללמד את הפא בוועידה בשיקאגו ב-2004).

אני מבינה את מה שהמורה אומר לנו. לפני כמה ימים כשהתכוונתי להתבטל ולהזניח את הטיפוח שלי, המורה חיזק את אמונתי: באותו יום, לאחר ארוחת הצהרים ראיתי לפתע עולם בממד אחר. עצים, בתים וכל דבר אחר היו עשויים מזהב. כל בית קרן באור זהוב. ראיתי גם שורות של מושבים עשויים מפרחי לוטוס ואחדים מהם היו תפוסים. חשבתי שכנראה הם שמורים לנו המתרגלים, אבל כיצד אנחנו יכולים להיכנס לעולם כזה בעודנו נושאים מחשבות רעות במוחנו?

עמיתיי המתרגלים, בואו ונתעורר! במהלך השלב הסופי הקצר של תקופת תיקון הפא, עלינו ללמוד יותר את הפא, לתקן את עצמנו, לסלק מחשבות גשמיות ולעשות היטב את שלושת הדברים שהמורה דורש מאתנו, כך שנוכל להגיע לשלמות המלאה ולחזור הביתה עם המורה.