(Minghui.org)

הערת מערכת פאלון ניוז: "הצהרה חגיגית" היא הצהרה פומבית בה האדם מכריז כלפי העולם שכל מה שהוא/היא אמר או עשה נגד הפאלון דאפא תחת כפייה או הטעייה בטל ומבוטל. רוב ההצהרות האלו הגיעו ממתרגלי פאלון דאפא בסין שבהיותם נתונים לעינוי פיזי ולשטיפת מוח חתמו על מסמכים המצהירים על התנתקות מהדאפא ועל מתן התחייבות להפסקת התרגול. לעתים קרובות מתן "הצהרה חגיגית" בשם מלא מסכן את הבטיחות האישית שלהם, ככל שיותר ויותר אנשים בסין לומדים את האמת על השקרים וההטעיות של המפלגה הקומוניסטית הסינית, אנשים רבים שאינם מתרגלים מגישים גם הם "הצהרות חגיגיות" אתר Minghui מקבל בכל יום עשרות הצהרות מן הסוג הזה. להלן שלוש הצהרות חגיגיות מהזמן האחרון:

הצהרה חגיגית

ב-20 ביולי 1999 החלה המפלגה הקומוניסטית הסינית ברדיפתה האכזרית את הפאלון גונג. כיוון שבתי האמינה באמת-חמלה-סובלנות, היא נעצרה באופן בלתי חוקי, הייתה נתונה לשטיפת מוח, וסבלה מצורות רבות של רדיפה. משפחתי עמדה בלחץ כלכלי ופסיכולוגי אדיר. בעבר טעיתי ושנאתי את הפאלון גונג. עשיתי דברים רעים נגד הדאפא הן במלים והן במעשים. מאוחר יותר, באמצעות קריאת חומר הבהרת אמת והאזנה לשכנועיה של בתי, למדתי על כל הדברים הרעים שעשו ג'יאנג זמין והמק"ס המרושעת, שנהגו בפאלון גונג בצורה לא צודקת. הנני מצהיר בזאת: כל מה שעשיתי שהוא חסר כבוד כלפי הדאפא בטל ומבוטל. אנצל כל הזדמנות כדי לספר לאנשים כי הדאפא הוא טוב ולפצות על הטעויות שעשיתי.

ג'אנג שיו-ג'י, גוּאוֹ שין-רן, 5 ביוני 2007

הצהרה חגיגית

לפני מספר שנים, הלכתי לשחק בפארק. ראיתי שם מתרגלי פאלון גונג, וכך למדתי את התרגילים במשך מספר ימים. בזמנו, היו שוטרים סמויים בקרב אותם מתרגלים. הם שאלו היכן אני גר ומהו מספר הטלפון שלי. מסרתי להם את הפרטים ומאז המשטרה הטרידה את משפחתי ללא הרף במשך שנים. הם לקחו ממני את תעודת הזהות שלי ולבסוף ביקשו ממני לכתוב "הצהרת הבטחה" , ולכן חזרתי על מה שהם אמרו – מלים שמפגינות חוסר כבוד כלפי הדאפא. הנני מצהיר בזאת: כל מה שכתבתי ואמרתי בטל ומבוטל. אני מאמין באמת-חמלה-סובלנות ואומר לכולם שהדאפא הוא טוב.

ג'ינג מיי-יינג, 4 ביוני 2007

הצהרה חגיגית

פאלון דאפא הוא פא הבודהא שמלמד את האנשים להיות טובים ומציל אנשים. בעבר, כיוון שהלכתי שולל אחר השקרים והרעל של תרבות המפלגה הקומוניסטית הסינית, אמרתי ועשיתי דברים שמפגינים חוסר כבוד כלפי המורה של הדאפא, הפאלון דאפא, ותלמידי הפאלון דאפא. אני חש חרטה עמוקה. הנני מכריז בזאת כי כל מה שאמרתי ועשיתי בטל ומבוטל. מהיום ואילך, אפגין יותר כבוד כלפי המורה של הפאלון דאפא וכלפי הפאלון דאפא, אנהג בתלמידי הדאפא באדיבות ואהיה לאדם טוב יותר, בהתאם לתכונה של היקום, אמת-חמלה-סובלנות!

וואנג ג'ון, 9 ביוני 2007