(Minghui.org)

בשל היותי מתרגלת פאלון גונג נאסרתי באופן בלתי חוקי במחלקה השישית של מחנה העבודה בכפייה לנשים בבייג'ינג. באותה תקופה 90% מהכלואות שם היו מתרגלות פאלון גונג.

בשנת 2007 מנהל המחלקה אילץ את כולן לצפות בתכנית הטלוויזיה הסינית" "Sky Netהתכנית הייתה על המחלקה שלנו, המחלקה השישית של מחנה העבודה לנשים. היא הראתה סוהרת מסוימת שהיא עוזרת מנהלת במחלקה, כשהיא עוזרת בסבלנות ובאדיבות "לשנות" מישהי שכונתה "מתרגלת פאלון גונג". "המתרגלת" הייתה מעט רגשנית ומלאת הערכה ובני משפחתה הופיעו כדי להביע הערכה לעבודתה של הסוהרת. הסוהרת והמתרגלת התחבקו ביום שחרורה מהכלא. הן אפילו סירבו להיפרד אחת מהשנייה.

תוכנית זו יכלה לשטות בכול אחד שאינו מכיר את העובדות על הפאלון גונג ואת אכזריות הרדיפה. אולם כל מי שהיה בחדר הזדעזע, כיוון שמתרגלת הפאלון גונג שבתוכנית למעשה איננה מתרגלת כלל, אלא אסירה פלילית. אף אחת מהצופות בתכנית לא הייתה מעולם עדה לסוג זה של "עזרה וסבלנות" שתוארו בתכנית.

מה שקורה במחנה העבודה בכפייה הוא שאם אינך עובר שינוי, כלומר אם אינך נכנע ללחץ ואינך מוותר על אמונתך בפאלון גונג, לא מאפשרים לך לישון, מכפישים אותך, מכים וגוערים בך וצורות הנוספות של עינויי גוף ונפש. לדוגמה, המתרגלת, גב' לו יו-ליאן בת למעלה מ-60, נרדפה בגלל שסירבה לעבור שינוי. ראינו שכופים עליה לעתים קרובות לעמוד ללא תזוזה באולם בשעות הצהרים והערב. בסופו של דבר היא עונתה כול כך קשה שלא יכלה אפילו לאכול והפכה לעור ועצמות.

מתרגלות הפאלון גונג הכלואות נדהמו לראות תכנית כה מפוברקת. הם הביטו בסוהרות ודרשו הסבר. סוהרת צעירה אחת אמרה שזה משהו שקרה במחנה ללא שום קשר לפאלון גונג, ושהטלוויזיה הסינית ערכה את הצילומים באופן שיעביר את המסר התעמולתי לגבי חשיבות ה"שינוי".

הטלוויזיה הסינית ומחנה העבודה בכפייה לנשים בבייג'ינג שיתפו פעולה כדי ליצור סיפור חדשות מזויף להטעות את הציבור הסיני. אין פלא שאנשים מעירים שהאמת היחידה במדיה של המק"ס היא התאריך.