(Minghui.org)

"חדשות טוקיו" הוא אחד העיתונים המרכזיים ביפן. ב-25 באוקטובר העיתון פרסם סיפור שפרט את סבלם של שלושה בני משפחה של מהגרים החיים בסין בעקבות הרדיפה הבלתי פוסקת של הפאלון גונג. המאמר הצביע על כך שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) לא קיימה את הבטחתה לשפר את זכויות האדם בסין. המאמר שפורסם תוזמן לפני ביקורו של ראש ממשלת יפן בבייג'ינג ומיקד את תשומת הלב הציבורית לרדיפת הפאלון גונג.

"עינויים, התעללות מניעת שינה. עלון שהוביל לגזר דין של 10 שנים במאסר" היה שם המאמר.

הדוח החל בהצגת מצוקתו של שיה יון-הואה, אחיו של הסיני יפני קורביאשי מיטסוהירו. בחודש מארס 2001 נגזרו 10 שנות מאסר על שיה בגלל שייצר חומרי הבהרת האמת של הפאלון גונג. כיום הוא מוחזק בכלא בחרבין. מר קורביאשי אמר שעל אחיו כפו לעבוד יותר מ-10 שעות בכול יום והוא נתון לעתים קרובות לעינויים ומניעת שינה.

המאמר מספר ששיה נמצא במעצר למעלה מ-7 שנים. מאחר וסירב להוקיע את הפאלון גונג, בני משפחתו לא קבלו רשות לבקר אותו ולפיכך אינם יודעים דבר על מצבו הנוכחי. לדברי קורביאשי, מתרגלי פאלון גונג רבים אינם משוחררים גם לאחר שמשלימים את מלוא תקופת מאסרם, כיוון שסירבו להשמיץ את השיטה.

המאמר דן גם במצוקתו של קרוב משפחה של מהגר סיני נוסף בדא-ליאן בסין, ומציין שהרדיפה היא "מהפכה תרבותית נוספת" עבור מספר סינים. ג'ואו ג'ין-הואה היא מהגרת סינית שגרה ביפן ואחותה ג'ואו מיי-הואה בת 34 נעצרה ארבע פעמים בגלל תרגול בפאלון גונג. כיום היא כלואה במחנה העבודה בכפייה מה- סאן-ג'יאה, הידוע לשמצה באכזריותו כלפי אסירים. כשאימה של ג'ואו שמעה שבתה האהובה נמצאת במחנה עבודה בכפייה, היא נפטרה עקב הטראומה. גב' ג'ואו אמרה: "בני משפחתי בסין מתנסים במהפכה תרבותית נוספת כיום".

המאמר מציג את יו ג'יאה, שהגיעה לאחרונה ליפן מבייג'ינג. עבור יו האולימפיאדה בבייג'ינג הייתה סיוט. לדבריה מתרגלים עמיתים אחדים נרדפו למוות כאשר הרשויות בבייג'ינג הגבירו את הרדיפה לפני המשחקים.

על פי המאמר יו, בוגרת אוניברסיטת טסינג הואה, עבדה באוניברסיטה כיועצת. מאחר והייתה מתרגלת פאלון גונג, היא נאסרה ל-3.5 שנים. נוסף לכך, גיסתה שגם לימדה באותה אוניברסיטה הייתה במעצר מאז שנת 2002. אחיה, יו צ'או נידון לתקופה של -11 שנה והוא כלוא בטיאן-ג'ין. יו אמרה שאחיינה בן העשר אינו זוכר אפילו כיצד נראים הוריו.

המאמר מצביע על כך שהרדיפה כנגד מתרגלי הפאלון גונג היא אכזרית מעבר לכול דמיון. התעללויות כוללות שוקים חשמליים, שימוש בסמים הפוגעים במערכת העצבים, התעללות מינית, ואף קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים. כאשר המשטר הקומוניסטי משתמש בכול האמצעים להבטיח את הצלחתה של האולימפיאדה, במטרה להציג את בטחונו לעולם, הקהילה הבין-לאומית אינה יכולה אלא לראות את הפגיעות החשאיות בזכויות אדם, הקונפליקטים בין קבוצות אתניות, ואת העוני. המשטר הפר את הבטחתו לשפר זכויות אדם בסין. במקום זאת המק"ס בחרה לרדוף את הפאלון גונג בימי ההכנות לאולימפיאדה.

"חדשות טוקיו" דיווח כי הפאלון גונג הוצג לראשונה בשנת 1992 על-ידי מר לי הונג ג'י. בחודש אפריל 1999 למעלה מ-10,000 מתרגלים עתרו בסמוך למתחם הממשלה המרכזית בג'ונג-נאי-האי, כדי לדרוש שהמשטר הקומוניסטי יפסיק בדיכוי הקבוצה. בחודש יולי 1999 משטרו של ג'יאנג זמין החל לרדוף את הפאלון גונג. בהתאם לדיווחים של הפאלון גונג, יותר מ-3,200 מתרגלים נרצחו בתקופת הרדיפה ולפחות 100,000 נמצאים עדיין במעצר.