(Minghui.org)

תלמידי הדאפא של תקופת תיקון הפא נושאים על כתפיהם משימה היסטורית ענקית. ברגע ההיסטורי הנוכחי, בשעה שהם מצילים אנשים בדחיפות, רוב המתרגלים עושים מאמצים איתנים כדי לבצע היטב את שלושת הדברים שהמורה לימד אותנו: לימוד הפא, שליחת מחשבות נכונות והבהרת האמת, ובכך הם ממלאים את המשימה המקודשת של תלמידי הדאפא בתקופת תיקון הפא. אבל מספר מתרגלים שלא למדו היטב את הפא ומונחים על-ידי ההחזקות שלהם, רומו על-ידי השקרים של אלה שיש להם הבנות מעוותות והם מערערים את הפא. המתרגלים האלה מבזבזים את זמנם היקר ועושים דברים בחוסר היגיון, בצורה שלחלוטין אינה תואמת את הדאפא.

לדוגמה, מספר אנשים שמערערים את הפא לעתים קרובות מפיצים כתבים מזויפים, מפיצים שמועות, ואפילו מפיצים דברים שהורדו מאתרי האינטרנט של הרוע. במקומות שונים בפרובינציית ליאו-נינג יש כאלה שאוספים כספים ומרמים מתרגלים בשם שיתוף ההבנות עם מתרגלים. לא רק שהם הוציאו כסף במרמה ממתרגלים, אלא אף הסיתו מתרגלים להוציא במרמה כספים מבני משפחותיהם המבוגרים. במטרה לאסוף כסף ולהונות מתרגלים, אנשים אלה המערערים את הפא משנים לעיתים קרובות את הרטוריקה שלהם. אין זה משנה אם בעבר הם היו סייעים באתרי תרגול, או מורים בבית ספר, לא משנה כמה הם מומחים בהצגת טיעונים משכנעים, ולא משנה איזה תרוצים או סיפורים הם ממציאים, הם עושים דברים שמערערים את הפא והורסים מתרגלים ויצורים חיים.

לאנשים האלה המערערים את הפא יש לעתים קרובות החזקות למה שהם שומעים ורואים בחלומותיהם או באוזניהם ובעיניהם השמימיות. יש להם החזקה ל"אני" שלהם והם שוכחים שרק הדאפא היא הבסיס לכל דבר.

כשהם מוסתים על-ידי אנשים כאלה, מספר מתרגלים באזור ליאו-נינג הלכו למקדש הקיסר טאנג (טאנג וואנג מיאו) בדא-היי-שאן, כדי לבקש משאלות ולהשתחוות בקאו-טאו. כמה מאלה שמערערים את הפא ביקשו ממתרגלים לסגוד לדמותו של הקיסר טאנג על ברכיהם ולהציע לו מנחות. כשהם משתמשים בהנחיות מזויפות כמו "ליצור יחסים קארמתיים", "צורה ומצב מיוחדים של טיפוח", "לאמת את הפא מנקודות מבט שונות", וכך הלאה. הם הוציאו דברים מהקשרם, סילפו את הדאפא, והמציאו הסברים שיתאימו להבנות המעוותות שלהם ולמעשיהם. הטיפוח של תלמידי דאפא בתקופת תיקון הפא הוא לבצע היטב את שלושת הדברים: ללמוד את הפא, לשלוח מחשבות נכונות ולהבהיר את האמת, כפי שהמורה לימד אותנו. אלה המערערים את הפא אפילו אינם מכירים את ההרצאותיו של המורה שפורסמו באופן רשמי. אם כן כיצד הם יכולים לדבר על "להיות מוארים לדברים גבוהים יותר?" בעקבות מי אתם בכלל הולכים כשאתם מטפחים? ולהיכן אתם רוצים להגיע בטיפוח שלכם? כל ההסברים והבדיות שהמציאו האנשים האלה המערערים את הפא הם רק שירת שבחים על עצמם והמצאת שקרים שמרמים את עצמם ואת האחרים. מעשיהם של מתרגלים שהושפעו מאלו שמערערים את הפא נובעים מכך שהם מולכים שולל על ידי הפחדים שלהם עצמם, על ידי הרגשות האנושיים והחזקה שהם רודפים. הם ביטויים של המחשבות הלא נכונות שלהם.

אנחנו מקווים שהמתרגלים שהולכו שולל בדרך זו יעצרו לפני שיהיה מאוחר מדי, יחזרו במהירות לנתיב הטיפוח של תקופת תיקון הפא ויפצו על כל ההפסדים שהם גרמו. מתרגלים ברחבי סין! בבקשה קחו את הפא כמורה, התנגדו בכובד ראש לדבריהם ולמעשיהם של אלה המנסים לערער את הפא וצעדו היטב בנתיב הטיפוח של תקופת תיקון הפא.