(Minghui.org)

הערת המאסטר:

זה שהמק"ס המרושעת תיהרס הוא משהו שהאלוהויות קבעו, אז אל תשימו לב לאף אחד מהדברים שלה. המשימה ההיסטורית שתלמידי הדאפא נושאים היא להציל ישויות חיות.

לי הונג-ג'י 24 בדצמבר 2008

אנו מטפחים, שבשום מקרה לא מתערבים בפוליטיקה, קל וחומר לא נותנים לעצמנו לעבור מניפולציות על ידי המק"ס. תלמידי הדאפא מפיצים את "תשעת הדיונים" כדי להציל אנשים ולמלא את השבועות שהם התחייבו להן לפני זמן רב. כדי לעזור ליותר אנשים להינצל בזמן עלינו למקד את האנרגיה שלנו ולנצל את הזמן להבהיר את האמת ולהפיץ את "תשעת הדיונים". "תשעת הדיונים" יכולים לעזור ליצורים חיים לראות באופן בסיסי מהי באמת המק"ס, לנטוש את האשליות שלהם לגבי המק"ס, ולשפר את סיכוייהם להינצל.