(Minghui.org)

"תמיד יש כמה שמבלבלים דברים ומתחילים דברים, מפריעים לתלמידים. לא משנה מי אתם, טפחו באופן יציב, הבהירו את האמת במלוא העוצמה, ותנו למעשים שלכם לדבר בעד עצמם. למה אתם תמיד מדברים על זה שאתם ככה או ככה, האם זה טיפוח? זה גורם להפרעה בקרב המטפחים".

לי הונג-ג'י 20 בפברואר 2008

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לפני כשנתיים, אתר מינג-הווי גילה את מעשיה של סוכנת המפלגה הקומוניסטית הסינית, פאן יאן-יו, וסיפק תמונות שלה. מאמר האתר הזהיר את תלמידי הדאפא לעמוד על המשמר, לנתק כול מגע עם סוכני המק"ס ולא להאזין להם, וזאת כדי להפסיק את ההפרעה של המרגלים ואת הניסיונות שלהם להטעות. אבל מזה זמן מה, מספר מתרגלים שלא למדו את הפא בצורה מעמיקה, לא הצליחו לשים לב לאזהרה. להפך, הם הגנו על פאן באופן גלוי. לדוגמה, ג'אנג יון-ג'יאה מניו יורק ומתרגלים אחרים שהושפעו ממנו אמרו: "זה לא בדיוק כך.  אתר מינג-הווי טעה וגם עמותת פאלון דאפא טעתה". הם הוציאו מהקשרה את הערתו של המורה לגבי "הצלת מרגלים" - משהו שנאמר בהקשר שונה ומסוים, והשתמשו בה כדי לנסות להצדיק את ההתנהגות שלהם. הם אמרו אפילו דברים בגנות אתר מינג-הווי והצהירו: "נמשיך בכך אלא רק אם זה יבוא במפורש מהמורה". הם יצרו בלבול בין מתרגלים שאינם חרוצים בלימוד הפא.

במצב זה, מרגלת המק"ס פאן יאן-יו, לא רק שהתקבלה על-ידי מתרגלים מסוימים, אלא שאף התגוררה עם מתרגלים אחדים במשך תקופה מסוימת. זה הוביל לפעילות נסערת הקשורה לפאן בכול רחבי ניו יורק. בשלב מסוים דנו שוב בקבוצת לימוד הפא בשאלה כיצד להתייחס למרגלי המק"ס ולטפל בבעיות הטיפוח שלנו. אך לאחר מכן, כמה תלמידים התעקשו עדיין לארח את פאן; אותם אנשים הם גם אלה שהזניחו את השתתפותם בפעילויות אליהן אמורים להצטרף תלמידי דאפא של תקופת תיקון הפא.

המורה מעריך כול יצור ויצור ונותן לכול אחד מהם הזדמנויות, אבל לדאפא יש את כבודו לצד החמלה שלו. בואו נשוב ונזכיר כאן לתלמידים הרלוונטיים להשקיט את ליבם וללמוד היטב את הפא, כדי שישמרו על מחשבה בהירה והגיונית, לא לתת קהל למרגלים ולאלה המזיקים לפא, להימנע מיצירת מחסומים לא נחוצים בטיפוח שלהם עצמם, להיות אחראיים לטיפוח של עצמם ולחייהם, לנצל את ההזדמנות כדי להיות חרוצים, ובאמת לעשות היטב את שלושת הדברים.