(Minghui.org)

מתרגלים מכל העולם שלחו למאסטר לי הונג-ג'י ברכות לקראת השנה הסינית החדשה. מאסטר לי שלח למתרגלים מאמר בשם "ברכות".

גם המתרגלים הישראלים שלחו למורה ברכה מצוירת.

ניתן לראות חלק מגלויות הברכה המקסימות בקישור: http://en.minghui.org/emh/articles/2008/2/9/94193.html

הברכה שנשלחה למורה, מישראל