מאת הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים

גם סיני הוא בן אדם, לכן יש לו זכות לחרות, שהיא הלוקסוס היחיד של אנשים רבים עלי אדמות.

זה בלתי נסבל שמכניסים אותו למחנה ריכוז ולמחנה השמדה. זה בלתי נסבל שמתחילת המהפכה הקומוניסטית בסין נרצחו 75 מיליון אנשים מתנגדי שלטון למחצה לשליש ולרביע. זה בלתי נסבל שקוצרים איברים מאנשים חיים כדי למכור אותם ביוקר למטרת השתלה.

כמובן, איננו יכולים לתקן את כל העולם. עתה אנו במהלך של תחיה ועמלים לתקן את עצמנו. כאשר יבוא המשיח, הוא יתקן את כל העולם, אך בינתיים הוא עוד לא הגיע, ובכל זאת אנו מסיימים את כל תפילותינו בשאיפה "לתקן עולם במלכות שדי" ולא במלכות הרשע. כמובן יש עמים רבים מקולקלים עלי אדמות, וזאת חזינו על בשרנו במהלך הדורות אבל יש מדרגות ברשעה.

אכן אמרנו : עניי עירך קודמים. אין זה מוסרי לסייע לרחוקים ולהזניח קרובים. אך אל לנו מקיצוניות הפוכה ולסייע בידי רוצחים בכל דרך שהיא ולקחת חלק בשואה שהם מחוללים.

איננו מדברים כאן על החרמת האולימפיאדה האמורה להתקיים בסין, שהרי ממילא אנו תלמידי החשמונאים ולא תלמידי היוונים אשר הרימו על נס את הספורט התחרותי האליטיסטי ושאר הבלים, וכן איננו יכולים לתת פקודות לאו"ם, שאם היה ראוי לתפקידו, היה מזמן עוצר אותה התנהגות מפלצתית של פראי אדם.

אבל אנחנו יכולים למחות וחייבים למחות. בודאי אנו שבעי רצון מכך שמשרד הבריאות וקופות החולים החליטו לא לממן יותר ישראלים שנוסעים לסין לקצור שם איברים. אנו מכנים זאת קצירת איברים כי הם אפילו לא הורגים את אותו אדם מסכן כדי לקחת ממנו את איבריו, אלא מסתפקים באיזו הרדמה, ולוקחים "איבר מן החי".

בודאי מצווה גדולה להציל אנשים. בודאי מצווה גדולה לשתול איברים מן המת אל החי כדי להציל את חייו, אבל לא להרוג את החי כדי להציל את החי. עד כאן! עד כאן גבול הרפואה, ומכאן ואילך גבול הרצח, או אם תרצו - הרפואה הנאצית.

אחת משבע מצוות בני נוח היא שאסור לרצוח אדם. כאשר קיבלנו את התורה, לא היה זה כדי לגרוע אלא להוסיף - אומרים רבותינו, כדי להחמיר. ואנו חלק מן המשפחה האנושית הגדולה. אומנם אין לנו מצווה לאהוב גוי שהרי נאמר ואהבת לרעך כמוך, והוא אינו מוגדר כרעך. אבל רבנו חיים ויטל, בספרו שערי קדושה, מסביר שעדינות נפשית כוללת גם אהבת כל אדם.

לכן עלינו למחות ולמחות בכל דרך אפשרית. יש המפחדים מהענק הסיני אשר כל פעם שאנו מביעים מחאה על השחיתות הנוראה של המשטר הקומוניסטי שם - הנה שגרירות סין בישראל באה בתביעה רשמית ובלחץ כבד כדי לבטל את אותה מחאה.

הרי זה סימן טוב. סימן שהענק מפחד, הוא מפחד מהפה שלנו. הוא מפחד מהעט שלנו. אימפריה של מיליארד וחצי אנשים מפחדת מביטוי של מחאה במדינתנו הקטנה-גדולה. וזאת למה? כי הם מפחדים מן האמת. האמת אינה ביישנית ואינה פחדנית.

ולכן אנו נמחה ונמחה, וכל העולם ידע שיש אלוקים בישראל, שיש אמת בישראל, וכולם יבואו לשמוע. "הנה אלה מרחוק יבואו, והנה אלה מצפון ומים, ואלה מארץ סינים" (ישעיהו מט יב).