(Minghui.org)

"העצומה העולמית נגד רדיפת הפאלון גונג" http://www.falunnews.org.il/articles_p/2008/01/c_03/0_08.htm, ביזמתה של "הקואליציה לחקירת הרדיפה נגד הפאלון גונג" http://www.falunnews.org.il/articles_p/2006/04/c_03/71624_25.htm (CIPFG) התרחבה וזכתה לתשומת לבו של תושבי מחוז יי-לאן בצפון טייוואן. ב-21 באפריל 2008 חברים בקואליציה ומתנדבים אחרים ביקרו את שופט השלום במחוז, לואן קוּאו-הואה ואת יו"ר לשכת החינוך, וון צ'או-שון. המתנדבים בקשו מהשופט לפרוש את חסותו על "מרוץ לפיד זכויות האדם הבין-לאומי"http://www.halapid.org.il/ שיגיע לאזור ב-3 ביוני.

לאחר שכבוד השופט שמע על הפרות זכויות האדם ועל מצבם של מתרגלי הפאלון גונג בסין, הוא אמר כי זכויות אדם הם ערך אוניברסאלי מוחלט. הוא ציין שהוא מאמין כי אנשים ברחבי העולם צריכים לתמוך בזכויות אדם ובחופש וזוהי אחריותו של כל אחד לכבד חיי אדם. מר לואן הוסיף כי הוא תומך בפעילויות בעלות משמעות כמו זו של לפיד זכויות האדם וישמח להתכבד להנחות את האירוע. מר לואן מסר כי הוא מקווה שתושבי המחוז יצטרפו אליו בריצה הסמלית של נשיאת הלפיד.

כבר ב-22 במאי 2006 העבירה המועצה המחוזית ביי-לאן בקשה משפטית "המגנה את האלימות שמפגינה המק"ס נגד הפאלון גונג וקריאה לקהילה הבין-לאומית לעצור זאת". ב-30 ביולי 2007 העבירה מועצת המחוז בקשה משפטית לגנות את ממשל הונג קונג על שנכנע למק"ס וגירש בכוח מאדמתו 800 מתרגלי פאלון גונג תושבי טייוואן תוך הפרה בוטה של זכויותיהם.

שופט השלום, לואן קואו-הואה, חותם על "העוצמה העולמית נג רדיפת הפאלון גונג"

שופט השלום לואן (ימין) תומך בעצומה המוקיעה את המק"ס על הרדיפה שהיא מובילה נגד הפאלון גונג

השופט ויו"ר לשכת החינוך חתמו שניהם על העצומה המגנה את הרדיפה שמנהלת המפלגה הקומוניסטית הסינית (המק"ס) נגד הפאלון גונג. הם ציינו כי הם מקווים שהמק"ס תפסיק את הרדיפה לפני פתיחת המשחקים האולימפיים.

ב-30 ביולי 2007 שופט השלום, לואן קוּאו-הואה, מוקיע את ממשל הונג קונג על שגירש מתרגלים בכוח מטייוואן ובכך הפר את זכויותיהם הבסיסיות

* מבוסס על מאמרו של מתרגל ממחוז יי-לאן. לכתבה המקורית באנגלית: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/4/26/96765.html