ek1התערוכה בביה"ס לרפואה בהדסה עין כרם

תערוכת האמנויות " אמת-חמלה-סובלנות " הוצגה במהלך השבוע האחרון במתחם אגודת הסטודנטים של בית הספר לרפואה של בית החולים הדסה עין כרם שבירושלים. היא עומדת להיות מוצגת במקום שבוע נוסף.

במקום עוברים סטודנטים רבים במהלך ההפסקות. רבים מהם עוצרים להתבונן בתמונות וזוכים לקבל הסבר על הציורים, על הרקע ממנו הגיעו הציירים ועל הסיפור העומד מאחורי קיום התערוכה- סיפור הרדיפה שמנהל המשטר הקומוניסטי הסיני כלפי מתרגלי שיטת הפאלון גונג.

שיטת הפאלון גונג היא שיטה סינית עתיקה של תרגול גופני, וטיפוח האופי לפי העיקרון של אמת חמלה וסובלנות. בשנת 1999 החרים המשטר הקומוניסטי בסין את השיטה והחל לרדוף את מתרגליה רדיפה מאסיבית הכוללת כליאה של חפים מפשע, שטיפות מוח ועינויים.

הציורים, חלקם מתארים את מהות הטיפוח בשיטת הפאלון גונג וחלקם מתמקדים בתיאור הרדיפה האכזרית המתנהלת בסין לעומת הדרך השלווה והנחושה בה המתרגלים מתמודדים עמה ושומרים על התנהגות הנאמנה לאמונתם בעקרון של אמת חמלה וסובלנות.

שלושה שבועות לפני הצגתה בהדסה עין כרם, הוסרה התערוכה מספריית אוניברסיטת תל אביב בלחץ שגרירות סין. נציגי אגודת הסטודנטים של הדסה עין כרם שמעו על כך וקיבלו החלטה להביא את התערוכה אל בית הספר לרפואה של בית החולים.

הסגל התרשם מהשינוי שיצרה התערוכה במראה המקום, ומעוצמת הציורים, והראה נכונות לעזור ולתמוך בדרכים רבות.

בהדסה עין כרם לומדים סטודנטים יהודים, סטודנטים ערבים וסטודנטים זרים. במקום עוברים גם אנשי סגל בית הספר, ואנשים הבאים לטיפולי שיניים אצל המתמחים ועוברים דרך משרד אגודת הסטודנטים. התמונות השאירו חותמן באנשים רבים, חלקם הגיבו בזעזוע ועצב על תיאורי הרדיפה, ואחרים התרשמו מרמת המקצועיות של הציורים, שצוירו כולם בטכניקות קלאסיות - סיניות ומערביות.

רבים חתמו על העצומה של "לפיד זכויות האדם" שהונחה במקום. העצומה קוראת לממשלות העולם לעשות שימוש באולימפיאדה הקרבה בבייג'ינג, כדי להשפיע על המשטר הסיני לעצור את הרדיפה הידועה לשמצה כלפי מתרגלי הפאלון גונג, ואת כל הפרות זכויות האדם הרבות בסין ומחוץ לה, הממשיכות להתבצע על ידי המשטר הסיני גם עכשיו.