(Minghui.org)

מתרגלי פאלון גונג בפריז מבהירים את האמת וחושפים את הזוועות עליהם אחראית המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ב"כיכר זכויות האדם" (Human Rights Square) מול מגדל אייפל בעיר. בזכות פעילויות אלה האנשים לומדים גם על עקרונות הפאלון גונג "אמת-חמלה-סובלנות".

מתרגלי הפאלון גונג חושפים את הרדיפה שמנהלת המק"ס

צופים בפסוטרים המבהירים את האמת

חותמים על עצומות "קמפיין מיליון החתימות" התומכת בפאלון גונג

חותמים על עצומות "קמפיין מיליון החתימות" התומכת בפאלון גונג

מאפשרים לאנשים לדעת את העובדות האמיתיות על הרדיפה המתנהלת בסין

מאפשרים לאנשים לדעת את העובדות האמיתיות על הרדיפה המתנהלת בסין

מר לין, המתגוררת בפריז, אמרה לאחר ששמעה על כך שהמק"ס קוצרת איברים ממתרגלי פאלון גונג בעודם בחיים: "זה נורא, זה פשע נגד האנושות. כולנו יודעים שמשטר המק"ס מזלזל בזכויות אדם ורומס אותן. באשר לרדיפה שמנהלת המק"ס - אני רוצה להביע את אהדתי העמוקה לפאלון גונג הסובל מן הרדיפה, שכן זוהי קבוצה שלווה [של אנשים]. אולם, המק"ס לא רואה זאת. אני מקווה שהמצב ישתפר בעתיד".
  הגברת לין מוקיעה את הרדיפה המתנהלת בסין
"אני גדלתי מחוץ לסין. לפני זמן קצר ביקרתי בשנחאי. הייתה שם אווירה מוזרה של אובדן החופש. המשטר בסין מתעלם לחלוטין מהחירות. מצנזרים את חופש הביטוי, בעיקר באינטרנט. [...]. אני מקווה שיחולו שינויים בעתיד. אני מקווה כי [המשטר] בסין יכבד זכויות אדם" הוסיפה.

ג'וסי, תיירת מקנדה, אמרה "אני מרגישה שהפאלון גונג מעניק לי מידה של אנושיות. אני מעניקה להם את התמיכה המוסרית שלי. בעיניי הרדיפה הזו היא רדיפה נוראית. באמת נוראית!". היא הוסיפה כי היא מקווה שיהיה לאנשים האומץ לצאת נגד הרדיפה. "כל סיני צריך לאזור אומץ כמו שעושים מתרגלי הפאלון גונג".

ג'וסי מקייוובק שבקנדה: "מתרגלי הפאלון גונג הם אמיצים"