(Minghui.org) תרגום בשפה האנגלית של הספר "ג'ואן פאלון" (כרך II) הותר לפרסום וזמין לקריאה או הורדה און לין מהאינטרנט בקישורים:

http://www.falundafa.org/book/eng/doc/zfl2.doc (DOC)

http://www.falundafa.org/book/eng/pdf/zfl2.pdf (PDF)

http://www.falundafa.org/book/eng/zfl2.htm (HTML)

שימו לב שהתרגום הזה, והתרגומים האחרים של ספרים שלפני 1999, לא הוצאו לאור באותו סגנון של המאמרים החדשים או ההרצאות של המאסטר, כך שבמהלך תיקון הפא תלמידי דאפא יוכלו להתרכז בלימוד "ג'ואן פאלון", המנחה את הטיפוח באופן שיטתי, ובמאמרים חדשים אחרים המנחים את הטיפוח בתקופת תיקון הפא.