(Minghui.org)

ב- 6 במאי 2004  דובר מפלגת הלייבור האירית, חבר הפרלמנט בריאן או'שאה כתב מכתב למתרגל פאלון גונג המתייחס לרדיפת מתרגלי הפאלון גונג בסין:

6 במאי 2004

גרלד היקר

מכתב זה נועד לאשר כי קיבלתי את מכתבך הנוגע לביקורו הצפוי של ראש הממשלה וון ג'יאבאו באירלנד.

פניתי אל שר החוץ חבר הפרלמנט בריאן כהן בהתייחס לרדיפת  מתרגלי הפאלון גונג בסין ובמיוחד המקרים של הסטודנטים מדבלין ליו פנג ויאנג פאנג.

אצור אתך קשר בהקדם, שלך בידידות בריאן או'שאה, חבר פרלמנט דובר מפלגת הלייבור