(Minghui.org)

במשך תקופה מסוימת מתרגלים רבים הפגינו החזקה חזקה למשחקים האולימפיים בבייג'ינג, כשהם נותנים לכוחות הישנים פרצה לניצול לרעה, במחדל זה. זה גרם להפסדים באימות הפא, בהבהרת האמת ובהצלת ישויות חיות. אם למתרגלי הפאלון דאפא לא הייתה החזקה זו המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) המרושעת לא הייתה מסוגלת לעשות שימוש במשחקים האולימפיים כדי ליפות את עצמה. להיפך, במקום זאת היא יכלה להתמוטט. אם לא היינו מחזיקים בהחזקה כזו, המפלגה המרושעת לא הייתה יכולה להלל את המשחקים האולימפיים כסיבה לרדיפת תלמידי דאפא, ואז לא היו נעצרים כל כך הרבה מתרגלים עמיתים. החזקה חזקה זו הפריעה לתלמידי הדאפא, הסבה נזקים, והפריעה לאנשי העולם ללמוד את האמת.

אנחנו טפחנו בתקופת תיקון הפא במשך שנים רבות. בחלוף השנים כשאירועים מסוימים היו קרובים להתרחש, מתרגלים רבים פִתחו אליהם החזקות עם דפוס מחשבה אנושית, והבינו זאת רק לאחר מכן. ועדיין כשאירוע נוסף עמד להתרחש, הם שוב קבלו החזקה עם דפוס החשיבה האנושית. לקח זה חזר על עצמו לעיתים קרובות במשך תשע השנים האחרונות. המאסטר הזכיר לנו ב-2007

"אתם עברתם מבחנים וקשיים אדירים כדי להגיע למקום בו אתם נמצאים היום. בהחלט אין עליכם לתת ללב שלכם להטלטל כמו צמח מים, מתנועע עם הרמז הראשון לרוח." (על הרומן "האסון של היקום" 10 במאי 2007)

מתרגלים עמיתים עלינו ללמוד היטב מהלקח הזה. כמטפחים עלינו לבחון דברים עם מחשבות נכונות ולא עם דפוס מחשבה אנושית.

הבה ונלמד את הפא יותר, נניח מההחזקות של לחפש בחוץ פרט לעצמנו, ואז באמת לחפש בתוכנו לטפח ולהציל אנשים בהתמדה כך שלא נמעד במשימה החשובה שלנו כתלמידי דאפא בתקופת תיקון הפא.

11 באוגוסט 2008