(Minghui.org)

תקציר

ב-5 באוגוסט 2008 פרסמה רשת הטלוויזיה של "שושלת טאנג החדשה" (NTDTV) הצהרה הדוחקת בחברת Eutelsat לפעול מיידית למען חידוש שידוריה של הרשת.

הארגון "עיתונאים ללא גבולות" חשפו כי יו"ר חברת Eutelsat, ג'וליאנו ברטה, סגר את אות השידור של רשת הטלוויזיה NTD כדי לרצות את המשטר הקומוניסטי הסיני, אולם Eutelsat ניסתה לטייח את הסיבה האמיתית לכך שהפלתה את NTDTV בתואנה כי מדובר ב"תקלה טכנית". בנוסף, ב- Eutelsat עמדו על כך כי אין באפשרותם לחדש את שידורי הרשת לאסיה כיוון שאין בידם משיב (transponder) זמין.

ב-31 ביולי 2008 סיימה חברת Broadcasting Board of Governors) BBG) האמריקאית את החוזה שהיה לה עם חברת Eutelsat והעתיקה את השידורים של "קול אמריקה", "רדיו אסיה החופשית" וערוצי תקשורת אחרים מהמשיב של לוויין W5 של חברת Eutelsat  חברת NTDTV הצרה על החלטה זו של BBG ובמקביל פרסמה הצהרה הדוחקת ב-  Eutelstatלחדש מיידית את אות השידור של רשת הטלוויזיה.

בנוסף, NTDTV קראה לממשלות ולאנשים במדינות החופשיות לפנות מיידית בנושא אל התקשורת, אל נציגי הממשל במדינות השונות ואל מקבלי ההחלטות ב- Eutelsat כדי לשנות את ההחלטה השגויה שקיבל יו"ר Eutelsat.

תוכן ההצהרה:

הצהרה: Eutelsat חייבת לחדש מיידית את שידוריה של NTDTV לתוך סין

בשלב זה Eutelsat הודיעה ל-NTDTV כי תסיים את החוזה שלה עם NTDTV ב-31 באוקטובר 2008. מעשה זה נוגד את הצהרתה של Eutelsat לחוסר אפליה נגד NTDTV שהתפרסמה ב-25 ביולי 2008. אנו קוראים ל- Eutelsat לדבוק ברצינות בעקרונותיה באשר לחוסר אפליה, הזדמנות שווה וכבוד לפלורליזם בתקשורת, עליהם מקדשת האמנה של החברה, ולשמור חלון יחיד זה למען העם הסיני שנמצא תחת השלטון הדיקטטורי של המפלגה הקומוניסטית הסינית בסין כדי לקבל מידע אמיתי בטלוויזיה.

יותר מ-20,000 עיתונאים שנסעו לבייג'ינג כדי לסקר את המשחקים האולימפיים חוו אישית את חסימת האינטרנט על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני, והקהילה הבין-לאומית מתחה ביקור חמורה על חסימת המידע על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני וגינתה אותו על כך. ברגע זה, זה מדגיש אף יותר את העובדה, כי הקהילה הבין-לאומית מוקירה את החופש ואת העיקרון של NTD TV להגן על חופש העיתונות.

בעוד ש- Eutelsat מתכוונת לסיים את החוזה שלה עם NTD TV ב-31 באוקטובר 2008, אנו קוראים לכל הממשלות והאנשים בעלי המוסר במדינות הדמוקרטיות לנקוט בפעולות מיידיות באמצעים שונים כדי ליצור קשר עם התקשורת, נציגי הממשל במדינות השונות, ומקבלי ההחלטות ב-  Eutelsatכדי לשנות את ההחלטה השגויה שקיבל יו"ר Eutelsat, מר ג'וליאנו ברטה. הפעולות שלכם יקבעו באם חלון הלוויין החופשי היחידי לסין יישאר פתוח. כאשר סין תהפוך לחברה חופשית, 1.4 מיליארדי סינים יהיו אסירי תודה על המאמצים שעשיתם היום. NTDTV

5 באוגוסט 2008