להלן רק מקבץ קטן מברכות שמתרגלי פאלון דאפא מסין שלחו למורה לרגל חג אמצע-הסתיו

ברכות ממתרגלי פאלון דאפא מהעיר שין-פינג בפרובינצית שאן-שי

ברכות מכל המתרגלים מאוניברסיטת צפון-מזרח נורמל

ברכות ממתרגלי פאלון דאפא מהעיר דא-ליאן במחוז ג'ין-ג'ואו

ברכות ממתרגלים מהעיר צ'י-’צ'י-האר

כל מתרגלי הפאלון דאפא מצ'אנג-צ'ון מאחלים למורה בנכבד חג אמצע-סתיו שמח

ברכות ממתרגלים בעיר ג'י-נאן בפרובינצית שאן-דונג

מתרגלי פאלון דאפא מדאנג-דונג ושו-לאן שנאלצו לנטוש את ביתם כדי להינצל מהרדיפה מאחלים למורה חג אמצע-סתיו שמח

מתרגלי פאלון דאפא מפרובינצית ליאו-נינג מאחלים למורה הנכבד חג אמצע-סתיו שמח

ברכות ממתרגלי פאלון דאפא מהעיר הה-נאן בפרובינצית וו-האן

לכל הברכות - ראה המאמר המלא באנגלית: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/9/15/100666.html