(Minghui.org)

מנהל המינהל קהילתי מונע הטרדה מצד המשטרה

המפלגה הקומוניסטית הסינית(מק"ס) מגבירה את הרדיפה נגד מתרגלי הפאלון גונג לקראת האולימפיאדה, בנימוק של "הגברת הביטחון" במשחקים. היא הנחתה את המשטרה לעקוב, להטריד, לעצור, ולעכב מתרגלי פאלון גונג לחקירה.

יום אחד, שוטר חדש מתחנת המשטרה המקומית תכנן להגיע לביתי כדי לאלץ אותי לחתום על תצהיר שבו אני מתחייב לוותר על הפאלון גונג. הוא בקש ממנהל המינהל הקהילתי להתלוות אליו אל ביתי. כאשר המנהל הבין את כוונתו של השוטר הוא אמר לו, "זה לא הכרחי. אני מכיר את האיש המבוגר הזה. הוא איש בעל נימוסים ושומר חוק מהטובים ביותר בקהילתנו. אינך צריך ללכת אליו." השוטר שאל, "האם אתה יכול להיות ערב לכך?" המנהל ענה, "כמובן שאני יכול." אז השוטר אמר, "אם כך, אחזור לתחנה."

למעשה פגשתי מנהל זה רק מספר פעמים בעבר. הוא בא לביתי לגבות את מסי העירייה ולתקן צינורות מים. מלבד זה לא היה לי קשר איתו. אבל בכל פעם שנפגשנו התייחסתי אליו בחמלה.

המקרה הזה עזר לי להבין שלמרות שהרודפים ממשיכים להתנהל באופן לא הגיוני, הרבה אנשים התעוררו ומסוגלים להבחין בין טוב לרע. הבנתי גם שבמגעים שלנו עם אנשים, מטפחים חייבים לא רק לחשוב מחשבות נכונות בכל מעשיהם ומחשבתם, אלא גם להתייחס לאחרים בחמלה ובחסד. אפילו חיוך תומך ישפיע על אנשים ויבטל את ההשפעות הרעות סביבם.

נבחרי השלטון המקומי מונעים מעצר של מטפחים

באביב 1999החלה קבוצת אנשים לתרגל פאלון דאפא באזור שליד העיר ג'י-נאן. הם התנהלו על פי הדרישות של המורה. עקב כך חלק מן המתרגלים המבוגרים יותר נרפאו ממחלותיהם, ואחרים הצליחו לשנות את דרכם האנוכית. השיפור אצלם היה בולט במיוחד. מתרגלת מבוגרת בקבוצה זו שברה פעם את רגלה כאשר נדרסה על ידי רוכב אופניים. אחרי שהיא תרגלה פאלון גונג במשך זמן מה, היא החלימה לחלוטין. כל המתרגלים היו חזקים, צבע עורם אדמדם והילוכם נאה. הרבה אנשים ביישוב אמרו, "פאלון גונג, באמת טוב! גם אני אתחיל לתרגל אחרי שאסיף החורף יסתיים."

לאחר שהמק"ס החלה ברדיפה של מתרגלי פאלון גונג ב-20 ליולי 1999, הגיבו אנשי המקום באמירות כמו "המק"ס הוציאה אל מחוץ לחוק שיטת תרגול כל כך טובה. ברור שהיא אינה מעונינת שנחיה חיים טובים!"

ב-5 לאוגוסט 2008, נציגי השלטון המקומי בכפרנו באו אל ביתו של שכני ואמרו לו, "מתרגל מכפר שכן חילק עלונים ונתפס על ידי המשטרה. שוטרים מן התחנה המקומית עלולים לבוא אליך הביתה לערוך חיפוש. הם עלולים לעצור אותך אם ימצאו אפילו עלון אחד בביתך." האנשים נבהלו והציעו למתרגל להתחבא.

למחרת הגיעו חמש או שש מכוניות משטרה ביחד עם ראש הכפר. הם תכננו לעצור את כל המשפחה של המתרגל. אבל מר יאן, איש המפלגה בשלטון המקומי, אמר, "אינך יכול לעצר אותם. הם לא נמצאים. אין אף אחד בבית." השוטרים התיישבו וחיכו זמן מה ואחר כך עזבו.

מר יאן הבין את האמת אודות פאלון דאפא. הוא ידע שכל המתרגלים הם אנשים טובים, לכן הוא הגן עליהם לעתים קרובות.