(Minghui.org)

(תקציר) הגברת צ'ין שי-ג'ן, מתרגלת הפאלון גונג בת 67, פרופסור בגמלאות, נכלאה במרכז לשטיפת מוח בסין. מתרגלים רבים מתו בעינויים בשש השנים האחרונות במרכז זה, הממוקם במחסן ישן, ואחרים עונו עד נכות.

ב-24 במאי נעצרה הגברת צ'ין באופן בלתי חוקי בסיוע מעבידה לשעבר. בתה של הגברת צ'ין, לי הונג-יואן, המתגוררת בארה"ב, איבדה קשר אתה לאחר שנלקחה למרכז לשטיפת המוח, והיא פועלת עתה באינטנסיביות, יחד עם מתרגלי פאלון גונג נוספים, להצלת אמה.

הרדיפה שסבלה הגברת צ'ין נחשפה בהרחבה בתקשורת וזכתה לתשומת לבם של אזרחי ניו יורק. חמישים חברי קונגרס ממדינת ניו יורק כתבו למושל פרובינציית גאן-סו ולמזכיר הוועדה הפרובינציאלית של המפלגה הקומוניסטית הסינית מכתב, בו הם דורשים לשחרר את הגברת צ'ין. חברי הקונגרס דרשו להעניק לה דרכון ולאפשר לה להתאחד עם בתה בארה"ב.