(Minghui.org)

ב-19 בספטמבר הלשכה לדמוקרטיה, זכויות אדם ועבודה בכפיה במשרד החוץ של ארה"ב פרסמה את הדו"ח השנתי שלה ל-2008 בנוגע לחופש הדת הבין-לאומי. הדו"ח שוב מביע את דאגתו באשר להעדר חופש הדת בסין והעובדה שהמשטר הקומוניסטי הסיני ממשיך לדכא אנשים בעלי אמונה במדינה ובעיקר את הפאלון גונג ומאמינים נוצרים. המשטר ממשיך לעצור ולכלוא מתרגלי פאלון גונג וישנם אף מקרים בהם מתרגלים מעונים עד מוות במעצר.

הדו"ח מציין כי סין היא אחת משמונה הארצות שהיוו מקור עיקרי לדאגה בשל הפרה חמורה וקיצונית של חופש הדת. עוד נכתב בדו"ח כי ארה"ב צריכה במידת האפשר לצמצם את הסיוע שהיא מעניקה למדינות אלה.

סין סומנה כ"מדינה שמהווה מקור עיקרי לדאגה" מאז 1999. לכן, על פי הצעת החוק לאישור יחסי החוץ צריכה ארה"ב להגביל את יצוא הכלים והציוד המשמשים ל"פיקוח על הפשיעה" לסין.

הדו"ח ציין כי במהלך התקופה בה דן הדו"ח, המשטר הקומוניסטי הסיני דיכא את חופש הדת בכמה אזורים, כמו טיבט והאזור האוטונומי שין-ג'יאנג, אף יותר מאשר בשנים קודמות. הרשויות גם הטרידו יותר קבוצות דתיות "בלתי רשמיות" (שלא אושרו על ידי המשטר), שמחו בבייג'ינג לפני תחילת האולימפיאדה של 2008.