(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג מר ג'אנג שי-מין מפרובינציית ליאו-נינג היה בן 74. בתקופת עבודתו לפני שפרש הוא נחשב למורה מצטיין. הוא החל לתרגל פאלון גונג בשנת 1996 והפך לאדם בריא מאוד ונלהב לעזור לאחרים. אחרי שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) החלה את הדיכוי בשנת 1999, בשנת 2001 מר ג'אנג נשלח באופן בלתי חוקי למחנה עבודה בכפייה לתקופה של שנה וחצי, בגלל שהמשיך לתרגל פאלון גונג. במחנה העבודה בכפייה הוא היה נתון להתעללות פיזית ונפשית קשה. הוא מת ב-20 באוקטובר 2008.

למר ג'אנג הוקצב עונש בלתי חוקי, רק מפני שסיפר לאנשים את האמת על רדיפת הפאלון גונג. הוא היה אז בן 67. הוא נלקח למחנה העבודה בכפייה שי-זווי-זי בפרובינציית ליאו-נינג. במחנה העבודה בכפייה הסוהרים הכו אותו שוב ושוב וביצעו עליו את עינוי ההלעטה בכפייה. כשהגיע למצב שגסס בגלל העינויים, הסוהרים שחררו אותו מחשש להשלכות משפטיות פוטנציאליות. שלושה חודשים לאחר מכן, כשמצב בריאותו החל להשתפר, הרשויות החזירו אותו שוב למחנה העבודה בכפייה.

כשמר ג'אנג סירב לשתף פעולה עם הדרישות הבלתי חוקיות של הסוהרים, הוא שוב נחשף לעינויים אכזריים. הסוהרים השתמשו במכשיר עשוי מתכת לפתוח את פיו ולחדור פנימה, כשהם שוברים שתיים משיניו בתהליך. אחרי כן הם שפכו פירורי לחמניות תירס לתוך פיו שייכנסו לתוך קנה הנשימה שלו. לאחר עינוי זה הוא השתעל באופן קבוע. מאוחר יותר נעלו אותו במאסר מבודד במשך 48 ימים.

כשסיים את תקופת מאסרו הוא שוחרר. אולם השיעול שלו נמשך בגלל פירורים שחדרו לריאותיו. בשנת 2008 אבחנו אצלו סרטן הריאות. הוא מת ב-20 באוקטובר בגיל 74.